Nowi nadzwyczajni szafarze

KAI |

publikacja 21.02.2010 14:34

Biskup Piotr Libera w niedzielę 21 lutego udzielił w Sanktuarium Maryjnym w Niepokalanowie posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. sześciu nowym szafarzom. Odnowił także posługę dotychczasowym sześćdziesięciu szafarzom.

Rekolekcje dla szafarzy poprowadził ks. dr Mirosław Milewski, wikariusz generalny i kanclerz Kurii Biskupiej w Płocku: „U progu Wielkiego Postu Bóg wzywa nas do nawrócenia, do wyjścia na pustynię. Pustynia to miejsce odnowy duchowej, miejsce, gdzie Bóg ukazuje swoją potęgę. Rekolekcje, które kończymy, są jakby zakończeniem naszego wspólnego pobytu na pustyni, duchowej przygody, czasu duchowego zmagania. Wędrowaliśmy przez pustynię, by dojść życiodajnych źródeł Życia” – mówił podczas Eucharystii kończącej rekolekcje dla szafarzy.

Podkreślał, że ta wędrówka kosztuje, bowiem podróż z „naszych Ur Chaldejskich, Egiptów, czasem trudnych sytuacji życiowych, kryzysów – w kierunku Ziemi Obiecanej, by spotkać Jezusa”, musi kosztować. Przypominał, że pustynią stała się „kaplica, konfesjonał, osobista modlitwa, rozmowy”. Ta wędrówka „nie byłaby jednak możliwa bez Chleba Życia – Komunii świętej”.

„Umocnieni tym doświadczeniem pustyni, będziecie udzielali Chleba Życia innym, którzy bardzo go potrzebują. Pamiętajcie, że Kościół was potrzebuje. Wierni potrzebują waszej posługi. Niech nie zrażają was kłopoty, niezrozumienie ze strony świeckich i księży, czy może nawet kryzysy w waszej służbie. Życzę, aby wasza służba w Kościele charakteryzowała się świadectwem, wiarą, sumieniem i miłością do Jezusa Eucharystycznego” – akcentował ks. Milewski w homilii.

W programie rekolekcji znalazły się konferencje, nabożeństwo pokutne, jutrznie, adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego. Szafarze codziennie uczestniczyli we Mszy św. Spotykali się także z oo. franciszkanami i mieli okazję poznać miejsce związane ze św. Maksymilianem Kolbe.

Kandydaci na szafarzy najpierw wzięli udział w specjalnym kursie, podczas którego mieli zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym. W programie kursu znalazły się m.in. wykłady z biblistyki i liturgiki. Prowadzili je wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

„Obok wyznaczonej tematyki teologiczno-liturgicznej i ćwiczeń praktycznych spotkania podczas kursu i rekolekcji były także dniami modlitwy i duchowego umocnienia. Nowi szafarze mogą odtąd udzielać Komunii św. oraz udzielać wiatyku tym, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci – mówił KAI ks. Roman Bagiński, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej, opiekun szafarzy.

Obecnie w diecezji płockiej posługuje 66 nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.: sześciu z parafii św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku, po pięciu z parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie i parafii św. Tekli w Ciechanowie, czterech z parafii w Serocku, po trzech z parafii w Dobrzyniu nad Drwęcą i parafii św. Józefa w Ciechanowie, po jednym z parafii: pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, pw. św. Zygmunta w Płocku (katedra), pw. św. Benedykta w Płocku, Zatory i Popowo. W planach są także rekolekcje dla szafarzy wraz z żonami.