Afgański minister w polskiej bazie

kpt. Michał Romańczuk

publikacja 22.02.2010 14:31

W niedzielę 21 lutego afgański minister do spraw urbanizacji pan Sultan Husain Ahsari złożył krótką wizytę w polskiej bazie wojskowej Ghazni

Afgański minister w polskiej bazie kpt. Michał Romańczuk Pułkownik Żurawski wita ministra w bazie Ghazni

Minister przybył do Ghazni w towarzystwie 3 afgańskich parlamentarzystów. W pierwszej części wizyty goście spotkali się z przedstawicielami lokalnych władz, z którymi rozmawiali na temat inwestycji realizowanych pod katem przygotowań miasta Ghazni do obchodzonego za 3 lata roku muzułmańskiego. W 2013 roku stolica prowincji pełnić bowiem będzie rolę światowego centrum islamu.

Następnie pan Sultan Husain Ahsariudał się do polskiej bazy wojskowej Ghazni,
gdzie spotkał się z zastępcą dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego płk Piotrem Żurawskim oraz dowódcą Zespołu Odbudowy Prowincji PRT (ang. Provincial Reconstruction Team) komandorem Wilsonem Marksem. Celem krótkiej wizyty było omówienie spraw związanych z działalnością kontyngentu, m.in. kwestie bezpieczeństwa oraz projekty pomocowe realizowane na terenie prowincji. Po spotkaniu minister udał się w drogę powrotną do Kabulu.

Projekty pomocowe są najbardziej widocznym wkładem polskiego kontyngentu w odbudowę i rozwój Afganistanu. W 2009 roku na terenie prowincji Ghazni Zespół PRT zrealizował
34 projekty za kwotę ponad 12,5 mln złotych, z czego ponad 10 mln złotych przeznaczono
na poprawę i rozbudowę lokalnej infrastruktury, czyli dróg, sieci elektrycznej
oraz wodociągowej.