400 tys. chrześcijan w Ziemi Świętej

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 22.02.2010 16:56

Łaciński patriarchat Jerozolimy opublikował dane statystyczne dotyczące obecności chrześcijan na terenie Jordanii, Izraela, Autonomii Palestyńskiej i Cypru, czyli terytoriów objętych duszpasterską posługą diecezji.

400 tys. chrześcijan w Ziemi Świętej Józef Wolny /GN Bazylika Grobu Świętego w Jerozolimie

Według sondażu w niedzielnej Eucharystii uczestniczy regularnie 20 proc. wiernych; 60 proc. przychodzi do kościoła z okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy, a wszyscy biorą udział w rodzinnych uroczystościach z okazji przyjmowania sakramentów.

Najliczniejsza wspólnota chrześcijańska znajduje się w Jordanii, gdzie mieszka 200 tys. chrześcijan, wśród których 50 tys. wiernych należy do Kościoła katolickiego. W Palestynie jest 54 tys. chrześcijan, z czego 18 tys. to katolicy.

Izrael ma około 120 tys. wyznawców Chrystusa, wśród których 27 tys. to katolicy palestyńscy. Te dane nie obejmują ponad 50 tys. grupy imigrantów z Filipin, Rumunii, Sri Lanki i innych krajów oraz 40 tys. Izraelczyków pochodzenia rosyjskiego, uważających się za chrześcijan prawosławnych.

Na Cyprze mieszka 770 tys. chrześcijan Kościoła prawosławnego, 200 tys. muzułmanów osiadłych w północnej części wyspy. Pozostałe 60 tys. to maronici, ormianie, łacinnicy i żydzi.

W Izraelu, Palestynie i Jordanii liczbę mieszkańców szacuje się na około 16 milionów: 10 milionów to muzułmanie, 5,5 miliona jest żydów i prawie 400 tys. chrześcijan. W łacińskim patriarchacie działa 85 księży diecezjalnych, których w pracy duszpasterskiej wspomaga blisko 30 kapłanów zakonnych (franciszkanów, karmelitów, ojców Najświętszego Serca z Bétharram).