Powstał informator instytucji z Oświęcimia

PAP |

publikacja 23.02.2010 08:16

Ukazał się informator prezentujący działania sześciu instytucji z Oświęcimia, które na co dzień zajmują się edukacją związaną z Miejscem Pamięci Auschwitz. Wydało go Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Obóz Auschwitz-Birkenau Marek Piekara/Agencja GN Obóz Auschwitz-Birkenau
Brama główna i wartownia

Informator zawiera opis działań edukacyjnych Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Centrum Żydowskiego, Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, Centrum Dialogu i Modlitwy, Stowarzyszenia Romów w Polsce oraz Centrum świętego Maksymiliana w podoświęcimskich Harmężach. Towarzyszą temu fotografie, informacje kontaktowe, mapy dojazdu, jak również szczegółowe informacje dotyczące różnych form zwiedzania muzeum Auschwitz - poinformowała Agnieszka Juskowiak-Sawicka z Centrum.

"O Auschwitz i holokauście można uczyć wszędzie. Jednak to właśnie w Oświęcimiu można nie tylko zapoznać się z historią funkcjonowania obozu, zapoznać się ze wspomnieniami świadków, ale także na własne oczy zobaczyć oryginalne materialne świadectwa ? od ruin krematoriów i komór gazowych po pojedynczy dziecięcy bucik. Nauczanie w autentycznym, wypełnionym potężnym ładunkiem emocji miejscu sprzyja lepszemu zrozumieniu tragedii i wyjątkowości holokaustu oraz ekstremalnych warunków obozowej egzystencji" ? głosi wstęp do informatora "Auschwitz: Pamięć i Edukacja".

Obóz Auschwitz powstał w 1940 roku. KL Auschwitz II - Birkenau, powstał dwa lata później. Stał się przede wszystkim miejscem masowej zagłady Żydów. Kompleks obozowy uzupełniała sieć podobozów. Do obozu Niemcy deportowali co najmniej 1,3 miliona osób. Zgładzili co najmniej 1,1 miliona ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców radzieckich i osób innych narodowości.

W 1947 roku na terenie byłych obozów: Auschwitz I oraz Auschwitz II - Birkenau powstało muzeum. W minionym roku odwiedziło je 1,3 mln osób z całego świata, z czego ponad 821 tysięcy to uczniowie i studenci.

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście prowadzi działania edukacyjne muzeum. Istnieje od 2005 roku. Ma na celu przede wszystkim przekazywać młodszym pokoleniom pamięci o ofiarach Auschwitz i holokaustu poprzez seminaria, konferencje, pobyty studyjne, warsztaty i prezentacje multimedialne.

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu jest jedynym śladem po żydowskiej obecności w mieście, którego nazwę podczas wojny Niemcy zmienili na Auschwitz. Celem placówki jest kultywowanie pamięci o żydowskich mieszkańcach miasta oraz edukacja ze szczególnym uwzględnieniem problematyki holokaustu i współczesnych zagrożeń związanych z nietolerancją i uprzedzeniami. W ramach Centrum działa muzeum żydowskie, synagoga Chewra Lomdei Misznajot oraz centrum edukacyjne.

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży powstał w grudniu 1986 roku z inicjatywy niemieckiej organizacji "Akcja-Znaki Pokuty" i przy współudziale władz Oświęcimia. Wpływ na powstanie MDSM mieli więźniowie byłych obozów zagłady. Placówka organizuje spotkania, które mają służyć znoszeniu barier wynikających z wojennej przeszłości oraz budowaniu porozumienia między młodzieżą różnych krajów.

Centrum Dialogu i Modlitwy powstało w 1992 roku. Jest instytucją katolicką powołaną w porozumieniu z przedstawicielami organizacji żydowskich. Ideą Centrum jest stworzenie miejsca spotkań, edukacji, refleksji i modlitwy dla odwiedzających były obóz Auschwitz. Ma być formą uczczenia pamięci ofiar i przyczyniać się do budowania w świecie wzajemnego szacunku, pojednania i pokoju.

Stowarzyszenie Romów w Polsce utworzono na początku 1992 roku. Podstawowym jego zadaniem jest działanie na rzecz tworzenia warunków pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczności polskiej, której - mimo własnej specyficznej tożsamości - czują się członkami.

Centrum świętego Maksymiliana jest ośrodkiem pamięci i modlitwy, a zarazem wotum wdzięczności za życie, dzieło oraz ofiarę Maksymiliana Kolbego. Prowadzą je zakony: Franciszkanów oraz Misjonarek Niepokalanej - Ojca Kolbego. Powstało nieopodal miejsca, gdzie podczas II wojny światowej istniał podobóz Harmense (Aussenkommando Harmense), należący do KL Auschwitz.