Wzrasta poziom wody w dorzeczu Warty

PAP |

publikacja 28.02.2010 14:00

W ciągu najbliższej doby woda z topniejącej pokrywy śnieżnej będzie powodować dalszy wzrost stanów wody w dorzeczu Warty - informuje w niedzielę IMiGW.

Stany okołoalarmowe i powyżej stanów alarmowych występować będą w Osjakowie (Warta), Łasku (Grabia), Mirkowie, Bogusław (Prosna), Niechmirowie (Oleśnica), Poddębicach (Ner).

Stany ostrzegawcze przekroczone będą na wodowskazach: Bobry, Śrem, Kostrzyn (Warta), Kule, Niwki (Liswarta), Dąbie (Ner), Gorzów Śląski, Piwonice, (Prosna) Podgórze (Widawka).

Stany okołoostrzegawcze prognozowane są na wodowskazach Działoszyn, Sieradz, Wronki (Warta) - podaje Instytut.

W pobliżu rzek występuje zagrożenie dla życia ludzi. Zagrożone są także dobra materialne w obszarze przybrzeżnym. Uniemożliwione jest prowadzenie prac hydrotechnicznych w korycie rzeki i w strefie przybrzeżnej.