Wyrok ws "Gościa" jawnie niesprawiedliwy

KAI |

publikacja 06.03.2010 18:03

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach ws "Gościa Niedzielnego" jest jawnie niesprawiedliwy - uważa ks. Marek Dziewiecki, psycholog i duszpasterz. W ubiegłym roku, komentując pierwszy wyrok w tej sprawie ksiądz zapewniał, że jest gotów ponieść karę więzienia za swoje słowa.

Wyrok ws "Gościa" jawnie niesprawiedliwy Józef Wolny/Agencja GN Sąd Apelacyjny w Katowicach zadecydował, że "Gość Niedzielny" i archidiecezja katowicka muszą przeprosić Alicję Tysiąc i wypłacić jej zadośćuczynienie

Ks. Dziewiecki w felietonie na antenie Radia Plus Radom przypomniał, że sędzia Ewa Tkocz wydała wyrok korzystny dla powódki i nakazała, by na łamach "Gościa Niedzielnego" ukazały się przeprosiny ze strony wydawcy tego tygodnika. W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia stwierdziła, że "chrześcijaństwo jest religią miłości i taki też powinien być język, jakim powinni posługiwać się autorzy katolickiego tygodnika". - Tego typu uzasadnienie urąga wszelkim standardom państwa prawa, gdyż żaden sąd cywilny nie ma prawa wydawać wyroku w oparciu o coś innego niż prawo stanowione przez to państwo - powiedział ks. Dziewiecki. - W Polsce nie istnieje żaden przepis prawa państwowego, który pozwalałby sądom państwowym wydawać wyroki w oparciu o zasady chrześcijaństwa - zaznaczył.

Ks. Dziewiecki mówił, że niezależnie od - jego zdaniem - niezgodnego z prawem uzasadnienia wyroku, sędzia posłużyła się wybiórczą, a w konsekwencji zafałszowaną interpretacją chrześcijaństwa. - Otóż chrześcijaństwo jest nie tylko religią miłości, ale też religią prawdy i mądrości, gdyż nie istnieje miłość niemądra, ani miłości, która kłamie lub która milczy w obliczu zła czy krzywdy - tłumaczył. - Jezus, który najbardziej kochał człowieka, w najbardziej też stanowczy sposób nazywał zło po imieniu, a ludzi, którzy zajmowali funkcje publiczne i publicznie czynili zło, publicznie, prosto w oczy i przy tłumach ludzi, upominał i wzywał do nawrócenia: „Biada wam, przewodnicy ślepi” ( Mt 23, 16). „Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie” (Łk 13, 3). Fundamentem chrześcijaństwa i warunkiem miłości jest Jezusowa zasada: „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8, 32) - mówił duszpasterz z Radomia.

Ks. Dziewiecki powiedział, że wyrok sądu w Katowicach jest jawnie niesprawiedliwy także z tego powodu, że pani Alicja Tysiąc formułowała swoje oskarżenia w odniesieniu do „Gościa Niedzielnego” na twierdzeniu, że jest osobą prywatną, a o poglądach i zachowaniach osób prywatnych media nie powinny informować. - Tymczasem powódka zakpiła z sądu pierwszej i drugiej instancji, gdyż swoim zachowaniem już po ogłoszeniu wyroku w pierwszej instancji, jeszcze tego samego dnia zorganizowała konferencję prasową, co nie jest typowe dla osób prywatnych. Dzień później spotkała się z przewodniczącym SLD i to na terenie sejmu. Potwierdziła w ten sposób, że chce funkcjonować i funkcjonuje jako osoba publiczna. A o poglądach czy zachowaniach osób publicznych każdy obywatel, a tym bardziej dziennikarz, ma prawo mówić publicznie - mówił ks. Dziewiecki.

W jego opinii, sąd drugiej instancji - podobnie jak wcześniej sąd pierwszej instancji - „nie widzi” powyższych faktów i wydaje wyrok nie w oparciu o prawo, lecz w imię cynicznej poprawności politycznej. Zauważył, że od dwóch tysięcy lat ludzie przewrotni próbują zastraszać chrześcijan po to, by uniemożliwić im głoszenie Ewangelii i by zamknąć im usta w obliczu zabijania niewinnych dzieci czy w obliczu innych form brutalnego zła. Podkreślił też, że na wielu chrześcijan ludzie przewrotni wydali wyrok śmierci. Stwierdził, że można zabić człowieka, który głosi prawdę, ale prawda pozostanie prawdą i będą ją głosić kolejni uczniowie Jezusa. - Nikt z ludzi nie jest w stanie zabić prawdy, gdyż nikt z nas nie jest w stanie zmienić ani unicestwić rzeczywistości. A rzeczywistość krzyczy: człowiekowi nie wolno zabijać człowieka - powiedział ks. Marek Dziewiecki.