„Pro Ecclesia et Pontifice” dla mediatora

ksas/jad

publikacja 07.03.2010 17:40

„Diecezja jest jej ogromnie wdzięczna za pracę w duszpasterstwie małżeństw i rodzin, w dziedzinie mediacji społecznej, za niesienie im pomocy” - powiedział metropolita katowicki wręczając medal „Pro Ecclesia et Pontifice” inż. Janinie Miazgowicz. Uroczystość odbyła się podczas niedzielnej Mszy św. w parafii Opatrzności Bożej w Katowicach Zawodziu.

Abp Zimoń zaakcentował, że wręczając rzadkie papieskie odznaczenie włącza się w życie parafii, na terenie której od lat mieszka wyróżniona.

Janina Miazgowicz jest absolwentką Politechniki Śląskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest żoną, matką czterech dorosłych córek, babcią sześciu wnuczek. Podejmuje w Kościele wielorakie wyzwania w poczuciu odpowiedzialności za każdego spotkanego człowieka.

Od czterdziestu lat angażuje się w działalność  społeczną. Pracowała jako katechetka. Była zaangażowana w prace I Synodu Diecezji Katowickiej. Jako powiernik rodzin posługuje  w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Katowickiej. W ramach Poradni Życia Rodzinnego prowadziła warsztaty dla powierników rodzin. Była dyrektorem Ośrodka Adopcyjnego. Należała do Rady do spraw Rodziny przy Wojewodzie Katowickim i Sejmiku Samorządowym Województwa Katowickiego. Była zawsze wierna idei obrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. W Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym zajmowała się doskonaleniem nauczycieli w zakresie wychowania prorodzinnego. Współtworzyła audycje radiowe o tematyce rodzinnej. Obecnie jako sądowy mediator rodzinny i prezes Stowarzyszenia Mediatorów i Powierników Rodzin, we współpracy z kierownictwem Podyplomowych Studiów Rodziny i Mediacji Sądowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, stara się ukazywać ludziom kierowanym przez sąd na mediację drogi powrotu do zgodnego pożycia małżeńskiego.

Dziękując za odznaczenie Janina Miazgowicz powiedziała, że spotkała w życiu wielu ludzi, którzy proponowali jej podejmowanie ważnych zadań w Kościele. Zwróciła uwagę, że kościelne ośrodki adopcyjne pomagają zarówno osobom, które znalazłszy się w trudnej sytuacji „boją się dziecka poczętego”, jak i małżeństwom, które zmagają się z problemem bezpłodności.

Papieski medal „Pro Ecclesia et Pontifice” jest przyznawany wiernym świeckim w uznaniu szczególnych zasług dla Kościoła i Ojca świętego.