Po co teologia?

ks. Rafał Pastwa

publikacja 16.04.2018 20:55

My podjęliśmy „ryzyko”, aby studiować teologię w dzisiejszych czasach, dlatego chcemy szukać odpowiedzi - mówi Mikołaj Grzenkowitz, prezes Koła Naukowego Teologów KUL, które organizuje kulowski Tydzień Eklezjologiczny już od 50 lat.

Po co teologia? ks. Rafał Pastwa /Foto Gość To już 50. Tydzień Eklezjologiczny organiozowany przez studentów

To już 50. Tydzień Eklezjologiczny na katolickim uniwersytecie w Lublinie. Od 1958 r. jest on organizowany przez Koło Naukowe Studentów Teologii. - Inicjatywa zrodziła się po Soborze Watykańskim II. W związku z tym, że dostrzegamy, iż studiowanie teologii nie jest popularne ani opłacalne - to zadajemy sobie pytanie, które przyświeca temu Tygodniowi Eklezjologicznemu: „Po co teologia?”. My podjęliśmy „ryzyko”, aby studiować teologię w dzisiejszych czasach, dlatego chcemy szukać odpowiedzi. Zdajemy sobie przecież sprawę z przepaści metodologicznej między naukami przyrodniczymi a teologią oraz ze zmian zachodzących w społeczeństwie - mówi Mikołaj Grzenkowitz, prezes Koła Naukowego Teologów KUL. Po co teologia?   ks. Rafał Pastwa /Foto Gość Mikołaj Grzenkowitz, prezes Koła Naukowego teologów KUL

Na pytanie, czy teologia nie ma większych możliwości rozwoju właśnie w społeczeństwie świeckim, stwierdza: - Odpowiedź jest o tyle trudna, że mnie i moje koleżanki oraz kolegów ze studiów teologia urzekła. Ale rozumiemy, że może nie urzekać innych, bo używa skomplikowanego i często nieprzystającego języka. To poważny problem. Wchodząc w świat teologii, podkreślmy, że język jest istotny. Korzystamy z wykładów różnych profesorów, których kompetencje są podobne, ale funkcjonują oni na różnym poziomie komunikacji ze studentami. Nie wszystkie wykłady porywają. Jednym z teologów podnoszących problematykę języka teologii na naszym uniwersytecie jest ks. Barth - dodaje M. Grzenkowitz. Po co teologia?   ks. Rafał Pastwa /Foto Gość Studia zawsze stanowią swego rodzaju inwestycję. Nie każdy absolwent teologii jednak chce, aby status teologa był zrównywany do poziomu katechety. - Nawet dziś na jednej z sesji zadano pytanie bp. I. Decowi, co zrobić z potencjałem teologów świeckich. Ten odpowiedział, że jest katecheza. Ta odpowiedź jednak nas nie satysfakcjonuje. Nie każdy chce uczyć katechezy, wielu chce robić coś innego, inaczej - stwierdza prezes Koła Naukowego Teologów KUL.

„Teologia jako dziedziczna dziedzina racjonalności” - to tytuł wystąpienia ks. prof. Tadeusza Dzidka z UPJPII podczas pierwszego dnia 50. Tygodnia Eklezjologicznego. Jak możemy weryfikować empirycznie, w doświadczeniu, zdania w teologii? Tomasz z Akwinu twierdził, że będzie to możliwe dopiero w niebie. Natomiast prof. Dzidek skłania się ku innemu rozwiązaniu, które podpowiada św. Paweł Apostoł w Liście do Galatów: „Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”. - Tego rodzaju owoce - jak radość i pokój serca - są weryfikacją dla teologa, ale tylko dla tego, który chce stawiać kroki na drodze wiary - stwierdził.

Nawiązał do prof. Ireny Sławińskiej i jej mistrza, podkreślając, że to przyszłe pokolenia będą rozwiązywać dylematy nierozwiązane przez obecnych naukowców, a zwłaszcza dylemat, czy istnieje możliwość, by „wyliczyć Pana Boga”. Czy kończy się racjonalność teologii, bo zaczyna się mistyka? Zastanawiał się nad tym również w kontekście porządku logiki klasycznej i logik nieklasycznych. Dalej podkreślił, że to nie teolog jest autorem teologii, ale to Bóg mówi przez teologa, gdy ten - jak podkreślał św. Bonawentura - staje się coraz mniejszy i przezroczysty. Prof. Dzidek zauważył, że sakralność teologii jest absolutnym warunkiem tego, by teologia była owocna. - Ona zawsze pozostaje owocna, jeśli jest oparta na wierze - mówił.

„W poszukiwaniu komplementarności perspektyw. Teologia w dyskursie z naukami u progu XXI wieku” - to z kolei temat referatu ks. prof. Jana Perszona z UMK w Toruniu. Teolog zauważył, że w XIX w. nastąpił upadek dawnej koncepcji nauki, hellenistycznej i średniowiecznej. Powiedział, że zjazd naukowy na uniwersytecie w Getyndze w XIX w. odrzucił teologię jako dyscyplinę jednoczącą wszystkie nauki. Po co teologia?   ks. Rafał Pastwa /Foto Gość Prof. Jan Perszon z UMK w Toruniu Rozpoczął się wtedy, jego zdaniem, proces upadku „universum”, które oznaczało badanie wszystkich rzeczywistości bez spychania czegokolwiek na margines poznawczy. Odrzucenie wyjątkowej roli teologii zainicjowało proces pogłębiania się „rowu metodologicznego” między nią a naukami w rozumieniu „science”. Dodatkowo dechrystianizacja społeczeństwa doprowadziła do zepchnięcia Boga, a wiec i teologii na margines życia uniwersyteckiego. - Nigdy nie było idealnie. Ale jedna trzecia polskiego społeczeństwa jest metafizycznie głucha. Możemy sobie „muzykować” do woli, skoro nikt tego nie usłyszy, nikt tego nie kupi - podkreślał ks. Perszon.

- Większość oczekuje od uniwersytetu dobrego przygotowania do zawodu. Uniwersytet zrezygnował współcześnie ze swej misji kulturowej, uniwersalnej. Jeżeli dodatkowo ideologia knebluje, krępuje dyskusję uniwersytecką, taką czy inną - to mamy koniec uniwersytetu - stwierdził. Przywołał również sytuację z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie odwołano pod wpływem protestów debatę bioetyczną, na którą zaproszono również Kaję Godek.

- Jak rozmawiać, jak argumentować, skoro to nie trafia? Potrzebujemy dziś specjalistów z bioetyki. Mamy przykład ks. prof. Michała Hellera, który jest kompetentny do dialogu ze światem nauki. Jako jeden z nielicznych. Pośrednikiem między teologią a współczesną nauką może być jedynie filozofia - zauważył ks. Perszon.

Po co teologia?   ks. Rafał Pastwa /Foto Gość Pierwszy dzień Tygodnia Eklezjologicznego to również Msza św. Przewodniczył jej abp Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL. Koncelebrowali biskupi: Ignacy Dec, Andrzej Czaja oraz ks. prof. Andrzej Kiciński, prorektor KUL, ks. prof. Sławomir Nowosad, dziekan Wydziału Teologii KUL, oraz księża wykładowcy i studenci.

W słowie wstępnym ks. prof. A. Kiciński podkreślił, że prawdę się odkrywa, bo prawdy się nie tworzy. Natomiast w homilii abp S. Budzik zwracał uwagę w odniesieniu do Ewangelii dnia, że ludzie szukają Boga, gdy ten zapewnia chleb. Ale Bóg jest wspaniałomyślny i czyniąc cud rozmnożenia, daje coś więcej niż tylko chleb ziemski. Przywołując publikację „Rysopis kapłana” i słowa redaktora Janochy, zwrócił uwagę, że Kościół w Polsce znalazł się dziś w szczególnej sytuacji. Potem zwrócił uwagę na inny fragment dotyczący teologii lunarnej oraz na słowa wyjaśnienia kard. Kurta Kocha, a następnie Benedykta XVI. – Kościół nie ma innego światła, jak tylko to pochodzące od Chrystusa. Kościół świeci światłem Chrystusa, prawdziwego Heliosa - tak jak Księżyc świeci światłem Słońca. Dzięki tej świadomości Kościół może być także dzisiaj lampą na drodze współczesnego człowieka - zauważył. Zwrócił uwagę, że w związku ze zbliżającą się 40. rocznicą wyboru kardynała i profesora KUL Karola Wojtyły na stolicę św. Piotra należy przypominać jego naukę, zwłaszcza w odniesieniu do roli i misji uniwersytetu katolickiego. - Uniwersytet katolicki to dar dla świata, to także dar dla Kościoła - podsumował metropolita lubelski.

Przez cały tydzień na KUL-u z wykładami wystąpią cenieni i znani naukowcy. Pojawią się: ks. prof. Artur Malina, ks. prof. Henryk Witczyk, ks. prof. Paweł Bortkiewicz, ks. prof. Bogdan Częsz oraz wielu innych. Z wykładami wystąpili już księża biskupi: Ignacy Dec i Andrzej Czaja.