Zatwierdzono nowe statuty Apostolstwa Modlitwy

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 23.04.2018 14:42

Ojciec Święty zatwierdził nowe statuty Światowej Sieci Modlitewnej – Apostolstwa Modlitwy jako dzieła papieskiego, z siedzibą w Państwie Watykańskim.

Zatwierdzono nowe statuty Apostolstwa Modlitwy ks. Wojciech Parfianowicz /Foto Gość Modlitwa

W ten sposób zakończył się proces rewizji i odnowienia statutów, który rozpoczął się od nominacji nowego dyrektora dzieła, którym jest jezuita ks. Frederic Fornos.

Apostolstwo obecne jest w 98 krajach świata i jego celem jest modlitwa w intencji misji i ewangelizacji prowadzonej przez Kościół katolicki.