Chrześcijaństwo zastępuje się światopoglądem materialistycznym

KAI |

publikacja 12.03.2010 17:51

W Europie wartości chrześcijańskie zastępuje się światopoglądem materialistycznym – stwierdził w piątek w Gnieźnie prof. Wojciech Łączkowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podczas obrad VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego poświęconego rodzinie.

„Władze publiczne niektórych państw, a także ponadnarodowe struktury europejskie preferując światopogląd materialistyczny, starają się – wbrew faktom historycznym – ograniczać świadomość kulturowych korzeni Europy” – ubolewał były sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Jako przykłady takich tendencji wymienił dyskusję nad europejskim Traktatem Konstytucyjnym, gdzie – jak podkreślił – „wzbraniano się nawet przed użyciem słowa >>chrześcijaństwo<<” oraz niedawne orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który zakazał umieszczenia krzyża w szkole włoskiej.

„Innym narzędziem służącym zastępowaniu wartości chrześcijańskich założeniom światopoglądu materialistycznego są reguły tak zwanej politycznej poprawności. Jej fenomen polega na tym, że pomimo iż na ogół nie ma charakteru normatywnego, za jej naruszenie grożą sankcje zbliżone do sankcji prawnych” – stwierdził Łączkowski.

Przypomniał, że „znane są przypadki utraty stanowisk publicznych przez osoby, które nie chciały podporządkować się rygorom politycznej poprawności”, przywołując sprawę włoskiego deputowanego do Parlamentu Europejskiego, Rocco Buttiglione – który z powodu konserwatywnych opinii na temat homoseksualizmu nie objął funkcji w Komisji Europejskiej

„Należałoby wreszcie dokonać uczciwego i jasno sformułowanego wyboru: czy Europa ma być inspirowana przez światopogląd materialistyczny, czy też respektować prawo naturalne i wartości, z których wyrosła, to jest uniwersalne zasady moralności chrześcijańskiej” – apelował Łączkowski.

Były sędzia Trybunału Konstytucyjnego zaznaczył, że przyjmowanie zasad moralności chrześcijańskiej w życiu publicznym „nie jest równoznaczne z propagowaniem państwa wyznaniowego, na wzór niektórych ustrojów koranicznych”.

„Nie chodzi bowiem o wprowadzanie religii do prawodawstwa państwowego, lecz jedynie o harmonię lub co najmniej niesprzeczność prawa stanowionego z prawem naturalnym, które znajduje swój najpełniejszy wyraz właśnie w uniwersalnych zasadach chrześcijaństwa” – dodał.

Łączkowski zwrócił uwagę, że „uniwersalność chrześcijaństwa polega nie na tym, że wyznaje je większość, lecz między innymi na tym, że zawiera w sobie system moralny nakazujący mądrą, prawdziwą miłość wobec wszystkich, nawet wobec przeciwników” i stąd „brak racjonalnych powodów, aby taki system odrzucać, czy się go obawiać”.

„Doświadczenia historyczne przestrzegają przed groźbą rozkładu i upadku nawet najpotężniejszych cywilizacji, które ignorując uniwersalne wartości moralne, kierowały się utopijnymi, niezgodnymi z prawem naturalnym, a więc amoralnymi ideologiami, nie chcąc lub nie potrafiąc dostrzec prawdziwego dobra człowieka” – zakończył wystąpienie prof. Łączkowski.

W VIII Zjeździe Gnieźnieńskim uczestniczą liderzy ruchów i organizacji katolickich, ludzie nauki, kultury i polityki oraz duchowni różnych wyznań obradują na temat: „Rodzina nadzieją Europy”.