List pasterza Kościoła powszechnego

KAI |

publikacja 22.03.2010 14:29

Ogłoszony 20 marca w Watykanie list pasterski Benedykta XVI oznacza się niezwykłą jasnością i w pełni odnosi się do Kościoła Austrii. W ten sposób skomentował papieski dokument przewodniczący austriackiego episkopatu, kard. Christoph Schönborn.

List pasterza Kościoła powszechnego Henryk Przondziono/Agencja GN kard. Christoph Schönborn

W rozmowie z dziennikarzami głównych austriackich mediów metropolita Wiednia zwrócił uwagę, że Ojciec Święty nie używa języka dyplomatycznego, lecz prostego i zrozumiałego dla wszystkich. Kard. Schönborn zwrócił też uwagę na ważny – jego zdaniem - passus dotyczący spotkania z ofiarami nadużyć seksualnych. Benedykt XVI przypomina, że od czasu wyboru na Stolice Piotrową wielokrotnie spotykał się z ofiarami (m.in. w 2008 roku w USA i w Australii) oraz deklaruje, że jest gotów czynić to również w przyszłości”.

Metropolita Wiednia zwrócił też uwagę, na słowa Benedykta XVI w których Ojciec Święty stwierdza, że „aby zaleczyć tę głęboką ranę Kościół musi otwarcie przyznać się do tego ciężkiego grzechu przed Bogiem i przed ludźmi”. Takie wyznanie, któremu towarzyszyć powinna prawdziwa skrucha „musi wzmóc wspólne wysiłki zmierzające do ochrony dzieci przed kolejnymi zbrodniami tego typu. W związku z tym kard. Schönborn zapowiedział, że 31 marca, w Wielka Środę, w katedrze św. Szczepana w Wiedniu zostanie odprawione specjalne nabożeństwo pokutne.

List papieża nawiązuje także do rozczarowań i oburzenia wielu księży oraz zaangażowanych katolików świeckich, podkreślając potrzebę zbadania przyczyn molestowania seksualnego i przemocy wobec dzieci oraz młodzieży. W związku z tym kard. Schönborn pokłada wielką nadzieję w „okrągłym stole”, do udziału w którym zaprosiły minister sprawiedliwości Claudia Bandion-Ortner i minister ds. rodziny Christine Marek.