Szczątki dobrze zachowane

dodane 01.06.2018 18:51

Relikwie bł. Salomei 1 czerwca zostały ponownie wprowadzone do bazyliki oo. franciszkanów w Krakowie.

Szczątki dobrze zachowane Monika Łącka /Foto Gość Mszy św. przewodniczył o. prowincjał Marian Gołąb OFMConv

Mszy św. przewodniczył o. prowincjał Marian Gołąb OFMConv. Po Eucharystii odbyło się też nabożeństwo przy grobie bł. Salomei.

Dwa dni temu, w środę, po raz pierwszy od 1882 r. odbyło się badanie relikwii - doczesne szczątki błogosławionej oceniła powołana przez abp. Marka Jędraszewskiego komisja złożona z duchownych i lekarzy, która musiała dostosować się do zasad ściśle określonych przez watykańską Kongregację ds. Świętych. Praca komisji pozwoliła dokładnie określić stan zachowanych relikwii. Powstał też specjalny protokół.

- Rekognicja miała dwie części. Najpierw w kaplicy bł. Salomei zostały odśpiewane jutrznia oraz liturgia godzin. Odczytano też dwa dekrety - pierwszy podpisany przez kard. Angela Amato, prefekta Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, a drugi podpisany przez abp. Jędraszewskiego. Następnie komisja złożyła specjalną przysięgę, po czym relikwie błogosławionej zostały procesyjnie przeniesione i zbadane z zamkniętym pomieszczeniu - opowiada o. Piotr Bielenin OFMConv, gwardian klasztoru franciszkanów.

Zdaniem komisji, relikwie są dobrze zachowane i były opieczętowane pieczęciami bp. Albina Dunajewskiego. - W związku z tym, że w ostatnich latach powstały nowe klasztory klarysek (w Miedniewicach, Skaryszewie, Zamościu i Sandomierzu), które chciałyby dostać relikwie bł. Salomei, fragmenty kości zostały oddzielone właśnie na ten cel. Relikwie zostaną im przekazane jesienią, w bliskości wspomnienia liturgicznego błogosławionej, przypadającego 19 listopada. Wszystko odbyło się za zgodą Kongregacji ds. Kanonizacyjnych - tłumaczy o. Bieganin.

Podczas rekognicji udało się też ustalić, że bł. Salomea miała ok. 150-152 cm wzrostu.

Salomea Piastówna urodziła się w 1211 r. w Krakowie. Była córką księcia małopolskiego Leszka Białego z dynastii Piastów i ruskiej księżniczki Grzymisławy Rurykowicz. Salomeę ochrzcił kronikarz, biskup krakowski Wincenty Kadłubek. Salomea - zgodnie z przekazami - była żoną władcy węgierskiego Kolomana Halickiego w tzw. białym małżeństwie. Po śmierci Kolomana wróciła z Węgier do Krakowa. W 1245 r. w Sandomierzu przyjęła habit klaryski, a jej brat Bolesław Wstydliwy ufundował pierwszy klasztor klarysek w Polsce. Powstał on w Zawichoście koło Sandomierza, a potem przeniesiono go - w obawie przed najazdami Tatarów - do Skały koło Ojcowa. Tam właśnie 750 lat temu zmarła bł. Salomea. Zgodnie z jej wolą, została pochowana w kościele franciszkanów w Krakowie. Jej ciało najpierw spoczywało w nawie głównej świątyni. Po beatyfikacji zostało przeniesione do specjalnie jej poświęconej kaplicy i umieszczone w głównym ołtarzu.

Relikwie Salomei przechowywane są w niewielkiej trumience zrobionej ze złoconej blachy. Na blasze znajdują się ażurowe ozdoby srebrne - z przodu orzeł polski w jednej łapie trzyma lilię z wieńcem, a w drugiej - berło z koroną królewską. Na czterech rogach figury przedstawione są cztery cnoty: sprawiedliwości, nadziei, cierpienia i wiary.