Prezydent RP podziękował Prymasowi Polski

KAI |

publikacja 26.03.2010 09:07

Prezydent RP Lech Kaczyński podziękował prymasowi Polski abp. Henrykowi Muszyńskiemu za jego zasługi dla Kościoła i Ojczyzny. List głowy państwa odczytano podczas Mszy św. sprawowanej 25 marca w katedrze gnieźnieńskiej z okazji srebrnego jubileuszu sakry biskupiej metropolity gnieźnieńskiego.

Prezydent RP podziękował Prymasowi Polski Adam Ciereszko/PAP Uroczystości związane ze srebrnym jubileuszem sakry biskupiej i 18-leciem posługi w Gnieźnie prymasa Polski i metropolity gnieźnieńskiego abpa Henryka Muszyńskiego odbyły się 25 bm. w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie

„Z okazji srebrnego jubileuszu przyjęcia sakry biskupiej proszę przyjąć serdeczne gratulacje i życzenia wszelkich łask Bożych” – napisał w liście Lech Kaczyński, dodając, że 25-letnia posługa biskupia abp. Muszyńskiego pokazuje, jak w sposób godny i skuteczny sprawować ten urząd.

„Swoją rozległą wiedzę i umiejętność dzielenia się nią, duszpasterski zapał i oddanie wiernym wykorzystał Ksiądz Arcybiskup do umocnienia autorytetu Kościoła hierarchicznego (...) Szacunek i uznanie, jakim otacza Księdza Prymasa Stolica Apostolska oraz współbracia w biskupstwie znalazły swój wyraz w powierzonych Eminencji zadaniach i funkcjach, spośród których wymienić należy dialog ekumeniczny, dialog z judaizmem, pojednanie polsko-niemieckie, przewodniczenie i współprzewodniczenie kilku komisjom Konferencji Episkopatu Polski, kierowanie pracami Krajowego Komitetu Organizacji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, odpowiedzialność za kontakty polskiego Episkopatu z Komisją Episkopatów Wspólnoty Europejskiej, członkostwo w watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary i Papieskiej Radzie ds. Popierania Jedności Chrześcijan, wreszcie godność Prymasa Polski” – napisał w liście Lech Kaczyński.

Dodał także, że czas biskupiego posługiwania abp. Muszyńskiego przypadł na przełomowy okres w dziejach Polski. Zrzucając jarzmo totalitaryzmu nasz kraj stanął wobec nowych wyzwań, jak dobrze wykorzystać wolność, jak przygotować ład społeczny i ustrojowy, jak otwierać się na świat, dążyć do rozwoju cywilizacyjnego nie sprzeniewierzając się wartościom moralnym, nie odrywając się od duchowych i kulturowych korzeni oraz nie tracąc narodowej tożsamości. „W debacie nad owymi wyzwaniami zabierał głos również Ksiądz Arcybiskup zawsze w sposób mądry i wyważony” – napisał Prezydent RP.

Na koniec podziękował Prymasowi Polski za jego zasługi dla Kościoła i Rzeczypospolitej oraz życzył „niesłabnących sił oraz pomyślnej realizacji nowych przedsięwzięć duszpasterskich, społecznych i naukowych”.