Wejdź na szczyt Drogi Nowego Człowieka

bs

publikacja 03.07.2018 13:20

Na Kopiej Górce w Krościenku n. Dunajcem otwarto oazowe ścieżki, po których wędrówkę i refleksję można łączyć z wykorzystaniem przewodnika audio.

Wejdź na szczyt Drogi Nowego Człowieka Archiwum Ruchu Światło-Życie Drogę Nowego Człowieka, jak też nazywane są oazowe ścieżki, 30 czerwca pobłogosławił biskup Krzysztof Włodarczyk, delegat Konferencja Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie

"Drogę Nowego Człowieka" czy inaczej "oazowe ścieżki", jak je nazwano, można zwiedzać codziennie do 20 września w godz. 9-18. Wędrówkę po około 50 przystankach można łączyć z wykorzystaniem przewodnika audio oraz aplikacji pobranej na telefon.

Jak mówi ks. Marek Sędek, moderator generalny Ruchu Światło-Życie, to unikalne na skalę europejską rozwiązanie umożliwi poznanie Ruchu, a ponadto jest katechezą na temat życia duchowego, rodzinnego, wyboru powołania czy nawrócenia.

Wejdź na szczyt Drogi Nowego Człowieka   Archiwum Ruchu Światło-Życie Pierwszym przewodnikiem po ścieżkach był ks. Marek Sędek, moderator generalny Ruchu Światło-Życie Na półkilometrowych oazowych ścieżkach znajdują się figury, instalacje artystyczne, tablice, przy których można się zatrzymać i posłuchać rozważań. Jest tam także ogród biblijny z drzewami oliwnymi, papirusami, palmami i oczkiem wodnym. Ścieżka prowadzi do kaplicy Chrystusa Sługi - samego serca Ruchu Światło-Życie.

Wejdź na szczyt Drogi Nowego Człowieka   Archiwum Ruchu Światło-Życie Jedna z figur znajdujących się na trasie Wejdź na szczyt Drogi Nowego Człowieka   Archiwum Ruchu Światło-Życie Figura symbolizująca typowy dla Ruchu dialog małżeński Specjalna aplikacja na smartfona pozwala interaktywnie zwiedzać to miejsce i m.in. usłyszeć wypowiedzi ks. Franciszka Blachnickiego, twórcy Ruchu Światło-Życie.

Oazowe ścieżki w Centrum Ruchu Światło-Życie na Kopiej Górce w Krościenku n. Dunajcem zostały otwarte w sobotę 30 czerwca. To miejsce szczególne dla oazowiczów, ale otwarte także dla gości. Nastraja do słuchania słowa Bożego i do spotkania z Bogiem w liturgii i sakramentach. Jego sercem jest kaplica pw. Sługi Bożego. W dolnym kościele znajduje się grób czcigodnego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

Przewodnik znajdziesz TUTAJ.