Diecezja warszawsko-praska modli się o powołania

Joanna Jureczko-Wilk

publikacja 26.07.2018 13:31

Na jednego kapłana przypada aż 1443 parafian. Gorzej jest tylko w diecezji łódzkiej i zielonogórsko-gorzowskiej.

W diecezji warszawsko-praskiej pracuje prawie 500 księży. Co roku do ich grona dochodzi 6-8 nowych, ale o wiele więcej seniorów odchodzi na emeryturę. Karol Białkowski /Foto Gość W diecezji warszawsko-praskiej pracuje prawie 500 księży. Co roku do ich grona dochodzi 6-8 nowych, ale o wiele więcej seniorów odchodzi na emeryturę.

W diecezji warszawsko-praskiej brakuje kapłanów i osób życia konsekrowanego. Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku do seminarium zgłaszało się prawie 100 osób rocznie. Teraz kandydatów w tarchomińskiej placówce jest o połowę mniej.

Spadek powołań widoczny jest nie tylko w Warszawie, ale również w innych diecezjach. Jednak spośród kilkudziesięciu kandydatów, którzy co roku pukają do drzwi Wyższego Duchownego Seminarium Diecezji Warszawsko-praskiej, kończy kapłańską formację i przyjmuje święcenia prezbiteratu zaledwie kilku. W tym roku było ich ośmiu, w ubiegłych dwóch latach: 7 i 6.

Dlatego bp. Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, zaapelował do diecezjan o gorącą modlitwę o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

"Czas wakacji będący dla wielu czasem wytchnienia, odpoczynku, dla wielu - szczególnie dla ludzi młodych - jest czasem do podejmowania ważnych decyzji - pisze w liście do diecezjan bp R. Kamiński.

I dodaje: "Pragnieniem wszystkich, którym na sercu leży dobro ludu Bożego naszej wspólnoty diecezjalnej jest, aby nasze Seminarium Duchowne przygotowało jak najlepiej i jak najliczniejszą grupę młodych kapłanów. Proszę zatem każdego z Was o modlitwę, ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków w intencji uproszenia powołań. Do tej prośby zachęca nas sam Jezus: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo” (por. Mt 9,36-10,8). Cenne jest także dobre słowo zachęty wobec młodych i towarzyszenie im w podejmowaniu, a potem w realizacji ich powołania".

Biskup zalecił też włączenie tej intencji do modlitwy wiernych podczas Mszy św. odprawianych w czwartki w parafiach diecezji warszawsko-praskiej.