Mormoni zmieniają nazwę

KAI |

publikacja 24.08.2018 07:30

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, zwany skrótowo mormonami, nie chce już używać tej nazwy, uważając ją za "zniechęcającą".

Mormoni zmieniają nazwę Bjørn Graabek / CC 2.0 Świątynia mormońska w Salt Lake City

Taka zapowiedź znalazła się w wytycznych ogłoszonych przez władze tej wspólnoty wyznaniowej, zrodzonej na ziemi amerykańskiej ponad sto lat temu. Uznano, że termin "mormoni" jest "nieodpowiedni do opisu "nauki, kultury i stylu życia członków Kościoła", których jest obecnie ponad 16 mln głównie w Stanach Zjednoczonych, ale też w wielu innych krajach na całym świecie.

Nowe wytyczne zobowiązują wszystkie instytucje tego wyznania do przeprowadzenia reorganizacji. Obecny (od stycznia br.) zwierzchnik Kościoła, ponad 90-letni Russell Nelson podkreślił, że wszystkich wiernych czeka wiele pracy w najbliższym czasie, zapewniając przy tym, że "w ostatnich tygodniach przywódcy i wydziały [Kościoła] podjęli już niezbędne kroki" w tym kierunku. W tym kontekście wymienił np. konieczność zmiany nazwy mormońskiej telewizji Mormon Channel i strony internetowej mormonnewsroom.org .

Nie jest to pierwsza zapowiedź zmiany nazwy tego Kościoła. W 2012 jego członek Mitt Romney - wówczas kandydat na prezydenta USA - próbował usunąć termin “mormon” ze swej charakterystyki. Dokładniej przyczynę zmiany wyjaśnił prof. Patrick Mason z Claremont Graduate University, dyrektor ośrodka "Studiów Mormońskich", który też będzie musiał zmienić nazwę. "Jest to stare określenie tego Kościoła i całego ruchu, ale kierownictwo wyznania było zawsze niezadowolone z tego, że nazwa ta może zaciemniać jego istotę głęboko chrześcijańską" - oświadczył naukowiec w rozmowie ze stacją telewizyjną CNN.

A odnosząc się do sprawy poligamii, która przez wiele dziesięcioleci była postrzegana jako jedna z cech tego Kościoła, Mason przypomniał i podkreślił, że "od ponad wieku Kościół oficjalny odcina się od separatystycznych grup fundamentalistów, którzy nadal ją stosują i nie chce, aby go z nimi mylono".

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest wspólnotą wyznaniową, powstałą w 1830 w Stanach Zjednoczonych w wyniku objawień, których rok wcześniej miał doznać Joseph Smith (1805-44). W 1823 miał mu się ukazać prorok Moroni, za którego wskazaniem 18-letni wówczas Smith odkrył złote płyty z tekstem w języku staroegipskim, którego nie znał, ale pod wpływem natchnienia przetłumaczył je na angielski, po czym anioł zabrał je do nieba. Powstała wówczas tzw. Księga Mormona, wydana po raz pierwszy 26 marca 1830 a już 6 kwietnia tegoż roku Smith z 5 przyjaciółmi powołał do życia wspólnotę religijną, znaną obecnie jako mormoni. Założyciel zginął w młodym wieku, zamordowany w czasie kampanii prezydenckiej, gdy ubiegał się o najwyższy urząd w państwie.

Nauki mormonów są w wielu punktach sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami chrześcijaństwa, m.in. odrzucają bóstwo Chrystusa i wiarę w Trójcę Świętą oraz uznają ważność Księgi Mormona, obok Starego i Nowego Testamentu, które zresztą mają w istocie niższą rangę w ich nauczaniu i praktyce. Poza tym początkowo Smith i jego zwolennicy głosili poligamię, co bardzo szybko skłóciło ich zarówno z pozostałymi wyznaniami chrześcijańskimi, jak i z ustawodawstwem amerykańskim. Później mormoni odeszli od tej doktryny, ale m.in. na tym tle doszło w ich szeregach do rozłamów i dziś istnieje w łonie tego ruchu kilka nurtów, które nieoficjalnie praktykują wielożeństwo.

Na czele Kościoła stoi prorok, czyli prezydent, wspierany przez dwóch doradców, którzy tworzą tzw. Pierwsze Prezydium Kościoła. Sprawami administracyjnymi i duszpasterstwem wśród członków zajmuje się Kworum (Rada) Dwunastu Apostołów oraz pięć Kworów Siedemdziesięciu. Siedziba władz Kościoła mieści się w stolicy stanu Utah – Salt Lake City, kwitnącym dziś mieście zbudowanym na pustyni przez samych mormonów.

Od 16 stycznia br. na czele Kościoła jako jego 17. kolejny prezydent stoi światowej sławy chirurg amerykański Russell M. Nelson, urodzony 9 września 1924 roku w rodzinie Mariona C. i Edny (z d. Anderson) Nelsonów. Z żoną Dantzel z domu White, która zmarła w lutym 2005 roku, mają dziesięcioro dzieci. W kwietniu 2006, po jej śmierci, Nelson poślubił Wendy L. Watson. Z wykształcenia jest lekarzem, specjalistą w dziedzinie badań chirurgicznych i chirurgii klatki piersiowej, autorem wielu prac z tego zakresu. Prawie 94-letni obecnie duchowny objął swe stanowisko po Thomasie S. Monsonie, zmarłym 2 stycznia w wieku 90 lat.

Warto dodać, że na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Nelson był zaangażowany w tworzenie struktur mormońskich w Europie Środkowej i Wschodniej i w tym charakterze odwiedził w czerwcu 1991 Polskę, gdy powstała tu wspólnota tego wyznania i poświęcono pierwszą kaplicę mormońską w Warszawie.