List otwarty do Andrzeja Wajdy

Jerzy Bukowski

publikacja 16.04.2010 18:26

Poniżej publikujemy treść listu, jaki w imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie wystosował dr Jerzy Bukowski hm - rzecznik POKiN.

Szanowny Panie!

            Zwracamy się do Pana jako do jednego z współtwórców słynnej polskiej szkoły filmowej, a zarazem mistrzów tzw. kina moralnego niepokoju, aby rozpatrzył Pan możliwość ufundowania stypendiów finansowych dla rodzin ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, przeznaczając na ten cel tantiemy z licznych emisji Pańskiego znakomitego filmu pt. „Katyń”, o który zabiegają obecnie kinematografie i telewizje z całego świata.

            Jest rzeczą oczywistą, że Pańskie dzieło już jest i będzie jeszcze wyświetlane w wielu krajach w związku z tragedią narodową sprzed tygodnia, niosąc milionowej widowni prawdę o zbrodni katyńskiej.

            Pański list otwarty do metropolity krakowskiego, księdza kardynała Stanisława Dziwisza, w którym protestuje Pan wraz z Małżonką przeciw pochowaniu prezydenckiej pary Marii i Lecha Kaczyńskich w podziemiach królewskiej katedry na Wawelu jest dla nas niemiłym zaskoczeniem, ale zarazem dowodem Pańskiego żywego zainteresowania sprawami publicznymi. Skoro tak bardzo leżą one  Panu na sercu, serdecznie prosimy o kolejny, tym razem konkretny dowód Pańskiego zaangażowania w postaci pozytywnej reakcji na zgłoszoną powyżej propozycję.

Z wyrazami należnego szacunku
W imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich
i Niepodległościowych w Krakowie

dr Jerzy Bukowski hm
rzecznik POKiN

 

Od Redakcji

Ponieważ komentarze coraz częściej przypominają bluzg, wątek dyskusji zamknięto.

Joanna Kociszewska