Zamknijcie drzwi szatanowi!

Monika Łącka

dodane 29.09.2018 18:56

- Zły duch próbuje zohydzić tych, których Jezus wybrał na swoją służbę - mówił abp Marek Jędraszewski do uczestników Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca do Łagiewnik.

Zamknijcie drzwi szatanowi! Monika Łącka /Foto Gość W pielgrzymce wzięło udział ok. 2,5 tys. osób

Jak zauważył w homilii, każdego dnia gdy bierzemy do ręki różaniec, razem z Maryją trwamy przy Chrystusie i otwieramy się na Niego oraz na korzystanie ze świętych sakramentów. Przekonywał również, że z różańcem w ręce stajemy się naśladowcami Jana Pawła II, który w ten sposób omadlał każdą ważną sprawę. Co więcej, był on tak przywiązany do tej modlitwy, że nawet wędrując w górach w jednej ręce trzymał pasterski kij, a w drugiej - różaniec.

- Wiedział, że ocalał dzięki interwencji Maryi Fatimskiej, która wymaga od ludzi, by nieustannie modlili się o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników. (…) Z tej bliskości Boga i Maryi wyrosły słowa, które papież wypowiedział 40 lat temu, podczas inauguracji pontyfikatu: "Otwórzcie drzwi (domów, serc) Chrystusowi! I nie bójcie się tego". W tych słowach jest też inny apel Ojca Świętego: "Zamknijcie drzwi szatanowi, który jest ojcem kłamstwa i przemocy" - podkreślał metropolita krakowski, dodając, że modlitwa różańcowa jest modlitwą czuwania, by nie ulec złemu duchowi, lecz pomnażać w sobie wiarę, nadzieję i miłość.

- Musimy zdawać sobie sprawę, że walka o nasze zbawienie trwa nadal, a ważnym jej wymiarem była ubiegłoroczna akcja "Różaniec do granic", podczas której wyznawaliśmy, że chcemy, aby Polska była ojczyzną Chrystusa i Maryi. Czuwanie jest potrzebne i dziś, wobec prób złego ducha, który próbuje uderzyć w Kościół i zohydzić w oczach ludzi tych, których Chrystus wybrał na swoją służbę - mówił arcybiskup.

Jak zaznaczył, w oparciu o nieliczne upadki księży, o margines, próbuje się budować obraz całości kapłaństwa.

- Wiemy przecież i znamy szlachetne i piękne postacie synów polskiego Kościoła. Takimi wzorami do naśladowania są m.in. kard. August Hlond, kard. Stefan Wyszyński, abp Antoni Baraniak czy Jan Paweł II, który dla świadczenia o Chrystusie przelał krew na placu Świętego Piotra - wyliczał metropolita.

Prosił też obecnych w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, by modlili się za kapłanów, prosząc dla nich o wierność świętej sprawie, by nie dali się stłamsić, ale żeby prowadzili powierzonych im ludzi.

- Potrzeba też modlitwy za ojczyznę świętującą 100. rocznicę odzyskania niepodległości, do czego obok walczących o wolność przyczyniły się też miliony osób, które każdego dnia modliły się na różańcu za Polskę. Módlmy się i dziś, by mocny głos mieli ci, którzy chcą służyć Polsce w oparciu o wartości wyrastające z wiary chrześcijańskiej - apelował abp M. Jędraszewski.

W tegorocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żywego Różańca wzięło udział ok. 2,5 tys. osób.