"Zranieni w Kościele" - rusza telefon zaufania dla ofiar przemocy seksualnej

Joanna Jureczko-Wilk

dodane 07.03.2019 13:38

W Warszawie uruchomiono telefon zaufania i pomoc specjalistów dla ofiar przestępstw seksualnych ludzi Kościoła. Ze wsparcia mogą też skorzystać ich bliscy i inni, których zgorszyły tego typu grzechy.

- Wydaje nam się, że ofiary przestępstw seksualnych w Kościele coraz bardziej będą potrzebowały miejsca, gdzie mogą zostać wysłuchane - mówili uczestnicy konferencji Joanna Jureczko-Wilk /Foto Gość - Wydaje nam się, że ofiary przestępstw seksualnych w Kościele coraz bardziej będą potrzebowały miejsca, gdzie mogą zostać wysłuchane - mówili uczestnicy konferencji

 12 marca i w każdy kolejny wtorek, dzwoniąc pod bezpłatny numer tel. 800 280 900, osoby dorosłe, które były molestowane lub w inny sposób skrzywdzone przez ludzi Kościoła, mogą uzyskać wsparcie i realną pomoc. Od godz. 19 do 22 będą przy nim dyżurowali psychologowie i psychoterapeuci, którzy przede wszystkim wysłuchają osób, które czasami dopiero po latach decydują się zwierzyć z dawnej traumy. Za tym telefonem może pójść dalsza, konkretna pomoc.

"Zranieni w Kościele" to inicjatywa warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, Laboratorium "Więzi" i Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu, którą przedstawiono dziś na konferencji prasowej w siedzibie KIK. Jak podkreśla Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika "Więź", inicjatywa wyrosła z poczucia odpowiedzialności za Kościół, za wspólnotę, w której zdarzyły się grzechy, obok których nie można przejść obojętnie. Nie wystarczy też się "odciąć", ani przeprosić. Dlatego "Zranieni w Kościele" to propozycja konkretnej pomocy, zawiązanie środowiska katolików stających w obronie ofiar i gotowego do bezinteresownego ich wsparcia.

- Telefon będą odbierać przygotowani do tego specjaliści. Rozmowy z dzwoniącymi będą prowadzone anonimowo, bezpłatnie, cierpliwie i dyskretnie - zapewnia dr Barbara Smolińska, psychoterapeutka, prezes Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. - Chcemy te osoby przyjąć z ich bólem, czasami złością i innymi trudnymi uczuciami. Rozumiemy je i wierzymy im. Chcemy zostać ich rzecznikami, cierpliwie wysłuchać, nie podważając ich przekazu.

Dyżurujący terapeuci chcą, żeby dzwoniący mieli poczucie bezpieczeństwa. Dlatego nie muszą się przedstawiać, a rozmowy nie będą nagrywane.

Telefon będzie miejscem pierwszego kontaktu z osobami skrzywdzonymi. Jeśli dzwoniący wyrazi taką chęć, może zostać pokierowany do psychologa lub psychoterapeuty, który podejmie terapię, do duszpasterza - w przypadku problemów z wiarą, lub do prawnika, gdy osoba jest gotowa zgłosić przestępstwo do prokuratury albo do właściwych instytucji kościelnych. Jak dodała dr Barbara Smolińska, istnieje możliwość uruchomienia grupy wsparcia dla ofiar tego typu przestępstw, mieszkających w Warszawie lub w okolicy.

Chociaż telefon zaufania działa w stolicy, mogą z niego korzystać także mieszkańcy innych rejonów Polski oraz osoby mieszkające za granicą.

- Współpracujemy ze specjalistami i duszpasterzami także w innych miastach, więc możliwe będzie zorganizowania pomocy również poza Warszawą - mówi Zbigniew Nosowski.

Na infolinię mogą dzwonić osoby pełnoletnie. Dzieci i młodzież mogą zgłaszać podobne problemy pod numerem tel. 116 111, który jest telefonem zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

- Nasze wsparcie proponujemy również wszystkim, dla których czyny ludzi Kościoła stały się zgorszeniem i przyczyną utraty zaufania do całej wspólnoty wiary - mówi Jakub Kiersnowski, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

Przy uruchomieniu inicjatywy pomagały osoby, które zmagają się z traumą wykorzystywania przez ludzi Kościoła. One same podpowiedziały, czego oczekują ofiary i jak najskuteczniej można im pomóc. Przydatna okazała się też współpraca z ks. Adamem Żakiem SJ, koordynatorem ds. ochrony dzieci i młodzieży z ramienia Konferencji Episkopatu Polski, oraz ze specjalistycznymi instytucjami: Centrum Ochrony Dziecka Przy Akademii Ignatianum, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja Stop Przedawnieniu. Inicjatywa spotkała się też z życzliwością biskupów obu warszawskich diecezji.

Więcej informacji na stronie: zranieni.info. Informacje można też uzyskać drogę mailową: info@zranieni.info (osoby skrzywdzone zaproszone są jednak do kontaktu telefonicznego).