"Chcemy być dla księży podporą, siłą i pociechą"

Beata Malec-Suwara

dodane 06.04.2019 18:00

Prezesi parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej solidaryzują się z kapłanami i wyrażają im wdzięczność. 1550 członków ruchu będzie modlić się o ich świętość.

"Chcemy być dla księży podporą, siłą i pociechą" Beata Malec-Suwara /Foto Gość W Tarnowie 6 kwietnia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, zwołane przez jej prezesa Roberta Rybaka.

W Tarnowie 6 kwietnia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, w której uczestniczyła większość prezesów parafialnych oddziałów tego ruchu. Chodziło o jednogłośne przyjęcie słów wdzięczności i solidarności członków Akcji Katolickiej z kapłanami diecezji tarnowskiej.

"Chcemy być dla księży podporą, siłą i pociechą"   Beata Malec-Suwara /Foto Gość W posiedzeniu wzięła udział większość prezesów ze 197 parafialnych oddziałów AK, jakie istnieją w diecezji.

- Czas jest szczególny, wszyscy słyszymy w mediach o przestępstwach seksualnych, których się dopuszczają kapłani na osobach nieletnich. Akcja Katolicka potępia oczywiście takie zachowania, które nie tylko że godzą w stan kapłański, ale również powodują cierpienie ofiar. Widzimy jednak jeszcze inne niebezpieczeństwo, które dzieje się przy tej okazji, a jest to próba dyskredytacji Kościoła i wartości posługi kapłańskiej. My mamy dobre doświadczenie współpracy z kapłanami. Jesteśmy im wdzięczni za to, że są. Stąd nasza inicjatywa, by im podziękować i okazać solidarność - mówi Robert Rybak, prezes AKDT.

"Chcemy być dla księży podporą, siłą i pociechą"   Beata Malec-Suwara /Foto Gość Robert Rybak, prezes AKDT.

Przytacza słowa ks. Jana Marii Vianneya, proboszcza z Ars, który kiedyś na krytykę kapłanów odpowiedział, że nie ma złych księży, są tylko tacy, za których wierni mało się modlą.

- Dlatego począwszy od Wielkiego Czwartku członkowie Akcji Katolickiej przez miesiąc będą się modlić o świętość każdego kapłana diecezji tarnowskiej indywidualnie. Przygotowaliśmy 1550 kart z imieniem i nazwiskiem księdza pochodzącego z naszej diecezji, rokiem jego święceń i modlitwą za kapłanów św. Teresy od Dzieciątka Jezus, które dziś prezesi oddziałów zabiorą do swoich parafii. Są tam także nazwiska diakonów, którzy lada moment zostaną wyświęceni na kapłanów. Modlić się będziemy do 18 maja, kiedy dar tej modlitwy złożymy na ołtarzu w czasie pielgrzymki AKDT do Starego Sącza - tłumaczy R. Rybak.

"Chcemy być dla księży podporą, siłą i pociechą"   Beata Malec-Suwara /Foto Gość Prezesi parafialnych oddziałów zabrali z Tarnowa dla członków AK karty z nazwiskami księży i modlitwą w ich intencji.

- Musimy się modlić za kapłanów, żeby za parę lat nie okazało się, że ich nie będziemy mieć. Chcemy im pomóc w tym zadaniu, które otrzymali od Boga w darze święceń. Chcemy być ich podporą, by nie ustały ich ręce, ich siłą, gdy im jej brak, pociechą, gdy ich serce się trwoży - dodaje prezes AKDT.

"My, wierni świeccy, zrzeszeni w stowarzyszeniu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, świadomi dobrych doświadczeń ze współpracy z kapłanami, pragniemy docenić świadectwo życia i posługi kapłanów w naszej diecezji. Dziękujemy Wam, że jesteście, dziękujemy za Wasze zaangażowanie, trud i poświęcenie dla Kościoła i nas, wiernych świeckich. Za każdą ofiarę Mszy Świętej, sakramenty, nauczanie i wszelką ofiarność oraz opiekę. Wyrażamy Wam naszą wdzięczność w tym trudnym czasie i jako stowarzyszenie wiernych świeckich chcemy zapewnić Was o naszym wsparciu i modlitwie za Was" - czytamy w słowie wdzięczności i solidarności członków AK z kapłanami diecezji tarnowskiej.

Pełną treść tych słów publikujemy na następnej stronie.

Za podjęcie tej inicjatywy dziękował członkom AKDT jej asystent ks. Jan Bartoszek. - My potrzebujemy tego wsparcia. Słowa te są jakąś formą odtrutki na te wszystkie informacje, które do nas docierają - przekonywał obecnych na posiedzeniu Rady Instytutu.

- Idąc kiedyś z seminarium do katedry, zostałem obrzucony wulgarnymi określeniami przez osoby, które nawet mnie nie znały, tylko dlatego, że szedłem w sutannie - mówił ks. Bartoszek, nazywając akty agresji wobec kapłanów i kleryków za samą tylko przynależność do stanu kapłańskiego "białym męczeństwem". - To słowo jest ogromnie ważne. Dziękuję wam za tę inicjatywę w imieniu wszystkich kapłanów diecezji - dodał.

 

Słowo wdzięczności i solidarności członków Akcji Katolickiej z kapłanami Diecezji Tarnowskiej

„Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znowu kapłan...” - Jan Maria Vianney.

W ostatnim czasie zauważamy w przestrzeni medialnej dominujący nurt, jaki tworzą informacje dotyczące przestępstw seksualnych, popełnionych przez kapłanów wobec osób nieletnich. Jako Akcja Katolicka zdecydowanie potępiamy takie zachowania, które godzą zarówno w godność stanu kapłańskiego, jak i są przyczyną ogromnego cierpienia ofiar. Ufni w moc Bożej łaski, będącej źródłem przebaczenia, otaczamy modlitwą pokrzywdzonych, a także wyrażamy głębokie przekonanie o konieczności przywrócenia naruszonej sprawiedliwości. Dostrzegamy bowiem bardzo niepokojące zjawisko, będące instrumentalnym wykorzystaniem wspomnianych wyżej nielicznych i marginalnych zachowań jako próbę całkowitego zdyskredytowania wartości posługi kapłańskiej.

W obliczu tych bolesnych wydarzeń zauważamy, jak bardzo są potrzebni Kościołowi dobrzy i święci kapłani, prowadzący nas prostą drogą do Pana. O takich kapłanów, którzy wywodzą się także z naszych rodzin, chcemy w tym szczególnym czasie się modlić.

My, wierni świeccy, zrzeszeni w stowarzyszeniu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, świadomi dobrych doświadczeń ze współpracy z kapłanami, pragniemy docenić świadectwo życia i posługi kapłanów w naszej diecezji. Dziękujemy Wam, że jesteście, dziękujemy za Wasze zaangażowanie, trud i poświęcenie dla Kościoła i nas, wiernych świeckich. Za każdą ofiarę Mszy Świętej, sakramenty, nauczanie i wszelką ofiarność oraz opiekę. Wyrażamy Wam naszą wdzięczność w tym trudnym czasie i jako stowarzyszenie wiernych świeckich chcemy zapewnić Was o naszym wsparciu i modlitwie za Was. Dlatego, zgromadzeni 6 kwietnia 2019 roku na posiedzeniu Rady Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, podjęliśmy decyzję, że począwszy od Wielkiego Czwartku, który jest dniem ustanowienia przez Jezusa Chrystusa Eucharystii i sakramentu święceń, rozpoczniemy wspólną modlitwę za wszystkich kapłanów naszej diecezji. Każdy z członków Akcji Katolickiej otrzyma tekst modlitwy wraz z imieniem i nazwiskiem kapłana, którego będzie polecał Bogu od Wielkiego Czwartku 18 kwietnia 2019 roku do 18 maja 2019 roku. Zwieńczeniem tej modlitwy będzie spotkanie członków Akcji Katolickiej z naszym Pasterzem, biskupem Andrzejem Jeżem, oraz księżmi asystentami przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu. Wtedy też rozpoczniemy peregrynację relikwii i obrazu Świętego Jana Pawła II po parafialnych oddziałach Akcji Katolickiej.

Święty Jan Paweł II mówił do kapłanów: "Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych! Tylko kapłan święty może stać się w dzisiejszym, coraz bardziej zsekularyzowanym świecie przejrzystym świadkiem Chrystusa i Ewangelii (...)". I o tę świętość kapłanów jako Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej chcemy prosić Boga, by nie brakło pracowników w winnicy Pańskiej.

Tarnów, 6 kwietnia 2019 r.

Prezes
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
Diecezji Tarnowskiej
mgr Robert Rybak