Abp Skworc: Dekalog miarą weryfikacji wyborczych planów

ks. Sebastian Kreczmański

dodane 03.05.2019 13:47

Abp Wiktor Skworc przewodniczył uroczystej Eucharystii w intencji Ojczyzny, która była sprawowana w katowickiej katedrze. W homilii podkreślił, że Dekalog jako "elementarz etyczny" jest miarą weryfikacji planów wyborczych oraz miarą oceny i osądu siebie samego.

Abp Skworc: Dekalog miarą weryfikacji wyborczych planów Krzysztof Gawor - W naszej śląskiej ojcowiźnie wspominamy już dziś zbliżającą się 100. rocznicę wybuchu I powstania śląskiego - mówił abp Wiktor Skworc.

Metropolita katowicki zachęcał do spojrzenia na Europę z perspektywy Dekalogu. – Projekt wspólnej Europy – zaprojektowanej przez wierzących chrześcijan, dziś kandydatów na ołtarze, nie uda się w pełni zrealizować bez Boga – mówił abp Skworc. – Jeśli będzie się Boga wyrzucało „poza”, usuwało na margines – Europa okaże się kolosem na glinianych nogach. Nie uda się tego projektu zrealizować bez poszanowania dla Dekalogu; dla wszystkich przykazań od pierwszego począwszy: „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie” – dodał.

Abp Skworc podkreślił, że miarą weryfikacji wyborczych planów wszystkich ubiegających się o mandat reprezentowania nas w europejskim parlamencie ma być właśnie Dekalog. – Tą miarą trzeba również osądzać i oceniać siebie – mówił.

Cytując przemówienie św. Jana Pawła II z Zamku Królewskiego w Warszawie z 1991, zauważył, że „Europa nie może być jedynie kontynentalną strukturą geograficzną i gospodarczą, ale musi stawać się przede wszystkim porozumieniem kulturowym i duchowym”. – Gdyby religijne i chrześcijańskie podłoże kultury tego kontynentu zostało pozbawione wpływu na etykę i kształt społeczeństw, oznaczałoby to nie tylko zaprzeczenie całego dziedzictwa europejskiej przeszłości, ale i poważne zagrożenie dla godnej przyszłości mieszkańców Europy. I to wszystkich – wierzących i niewierzących – mówił abp Skworc za Janem Pawłem II.

Arcybiskup katowicki pytał także, do jakiej Europy weszliśmy jako naród 15 lat temu. – Czy nie jest ona postrzegana jako społeczeństwo konsumpcyjne, społeczeństwo dobrobytu, a nawet przejedzenia i przesycenia, znużenia i beznadziei? – pytał. – Ogromne pieniądze płynące z europejskiej kasy czyż nie utwierdzają nas w świadomości włączenia w ów materialistyczny system, który – jak niektórzy proponują – powinien być narzędziem nagród i kar – wymierzanych w zależności od respektowania unijnych norm i dyrektyw? Oby płynące dofinansowanie nie usypiało w nas ducha misji, którą powinniśmy pełnić jako chrześcijanie i obywatele Polski, świadkowie Boga solidarnego z człowiekiem – powiedział.

Czytaj więcej na następnej stronie

Arcybiskup odniósł się także do przeżywanej uroczystości NMP Królowej Polski oraz narodowego święta Konstytucji 3 maja. – W naszej śląskiej ojcowiźnie wspominamy już dziś zbliżającą się 100. rocznicę wybuchu I powstania śląskiego i przygotowujemy się do świętowania 100. rocznicy powrotu Górnego Śląska do macierzy. – Ten kontekst historyczny trzeba brać dziś pod uwagę. Z wdzięcznością - ponieważ została nam ofiarowana szansa urzeczywistniania naszych powołań i zadań w ziemskich ramach ojczyzny, szansa samostanowienia i, jak przypomniał Jan Paweł II, szansa „przywrócenia nas samym sobie” – mówił.

Metropolita katowicki zauważył, że proces przywracania samym sobie trwa już ponad dwa stulecia. – Obecna, III Rzeczpospolita wciąż jeszcze szuka drogi do siebie samej, do politycznego, a także ekonomicznego kształtu tej suwerennej podmiotowości, jaka jest naszym udziałem – powiedział.

Odnosząc się do liturgii słowa uroczystości NMP Królowej Polski, podkreślił, że w sposób szczególny towarzyszą nam trzy znaki: świątyni, arki i Niewiasty. Wszystkie urzeczywistniają się w Kościele, „który pielgrzymuje przez dzieje jako mieszkanie Boga”. – Kościół jak arka niesiona przez wieki skrywa w sobie święty depozyt chrześcijańskiej wiary, wyznawanej słowem i świadectwem, gorliwością i krwią męczenników. Kościół wreszcie jest jakby Niewiastą, która ukaże się w chwale, kiedy nadejdzie koniec historii – mówił.

W Mszy Świętej uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych.

Po zakończonej Eucharystii jej uczestnicy udali się na plac Sejmu Śląskiego, gdzie odegrano hymn państwowy, podniesiono flagę na maszt oraz miał miejsce uroczysty Apel Pamięci. Zaplanowano także przemówienia oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Wojciecha Korfantego .

Uroczystość NMP Królowej Polski przypadająca 3 maja jest również świętem państwowym. W Katowicach corocznie uroczystości rozpoczynają się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Powstańców Śląskich. Następnie ma miejsce uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem metropolity katowickiego oraz dalsze uroczystości państwowe na placu Sejmu Śląskiego.