Lubelskie sanktuarium afiliowane do rzymskiej bazyliki

ag

publikacja 05.05.2019 08:00

Arcybiskup Stanisław Budzik dokona 5 maja uroczystego ogłoszenia aktu afiliacji sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie do bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie.

Biskupi - przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski z wizytą u Matki Bożej Latyczowskiej. Agnieszka Gieroba /Foto Gość Biskupi - przedstawiciele Konferencji Episkopatu Polski z wizytą u Matki Bożej Latyczowskiej.

Uroczystość będzie miała miejsce w Sanktuarium MB Latyczowskiejw Lublinie (ul. Bursztynowa) podczas Mszy św. o 18.00.

Decyzją Penitencjarii Apostolskiej z dnia 1 marca 2019 r. (Prot. N. 340/19/1) sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej Patronki Nowej Ewangelizacji w Lublinie zostało afiliowane do bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie. Decyzja ta oznacza, że obydwa miejsca kultu maryjnego łączy szczególna więź duchowa. W praktyce oznacza to, że sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej otrzymało te same odpusty, jakie są przywilejem bazyliki rzymskiej.

Uzyskanie odpustu w afiliowanym sanktuarium jest możliwe w następujących okolicznościach:

1. W święto tytularne bazyliki Matki Bożej Większej – 5 sierpnia; tego dnia wspominana jest rocznica poświęcenia bazyliki rzymskiej.

2. W święto tytularne kościoła sanktuaryjnego – NMP Różańcowej – 7 października.

3. We wszystkie uroczystości poświęcone Najświętszej Maryi Pannie:

· Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia,
· Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia,
· Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia.

4.  Odpust można uzyskać także raz w roku w dniu wybranym indywidualnie przez każdego wiernego.

5.  Wyjątkową wartość nadano także zorganizowanym grupom pielgrzymów, które przybywają do sanktuarium: mogą one uzyskać przywilej odpustu każdorazowo, kiedy nawiedzą to miejsce.

Przywileje duchowe, zwane odpustami, można uzyskać pod zwykłymi warunkami. Są to: spowiedź, uczestnictwo w Mszy św. i przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyznanie wiary oraz wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.