200 parafii przyjechało do Starego Sącza powitać św. Jana Pawła II

Beata Malec-Suwara

dodane 18.05.2019 18:15

Do 100. urodzin papieża Polaka jego relikwie odwiedzą każdą z nich.

200 parafii przyjechało do Starego Sącza powitać św. Jana Pawła II Beata Malec-Suwara /Foto Gość Członkowie Akcji Katolickiej przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu.

Przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu, gdzie prawie 20 lat temu Jan Paweł II kanonizował matkę Kingę, w 99. rocznicę jego urodzin 18 maja odbyła się diecezjalna pielgrzymka członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Wzięło w niej udział ok. 2000 osób - przedstawicieli prawie 200 parafii, w których znajdują się parafialne oddziały AK.

Pielgrzymka ta stała się początkiem peregrynacji relikwii i obrazu św. Jana Pawła II, które będą przez cały rok, aż do jego 100. urodzin, nawiedzać te parafie. - W 2020 roku Akcja Katolicka będzie świętować jubileusz 25-lecia istnienia po reaktywacji. Chcemy do tego wydarzenia dobrze się przygotować również w wymiarze duchowym. Wspomniany rok 2020 to również 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. W kontekście tych dwóch wydarzeń zrodził się pomysł, aby urządzić w diecezji peregrynację obrazu i relikwii św. Jana Pawła II po parafialnych oddziałach Akcji Katolickiej. Hasłem peregrynacji są słowa papieża Polaka, które wypowiedział podczas inauguracji pontyfikatu na pl. św. Piotra w Rzymie: "Otwórzcie drzwi Chrystusowi" - mówi ks. Jan Bartoszek, asystent Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

200 parafii przyjechało do Starego Sącza powitać św. Jana Pawła II   Beata Malec-Suwara /Foto Gość Relikwie św. Jana Pawła II AKDT otrzymała od kard. Stanisława Dziwisza.

Peregrynacja zakończy się rok później - 18 maja 2020 r. - w 100. rocznicę urodzin papieża Polaka, w kościele bł. Karoliny Kózkówny w Tarnowie, gdzie na fundamentach świątyni została ona beatyfikowana przez Jana Pawła II. Wędrówka obejmie swoim zasięgiem prawie 200 parafii diecezji tarnowskiej.

- Będzie to okazja do spotkania, modlitwy, przemyśleń związanych z kondycją stowarzyszenia w danej parafii oraz szansa na promocję Akcji Katolickiej, aby zdobyć nowych ludzi, którzy zechcą włączyć się w jej szeregi. Stanie się też szczególną okazją do przybliżenia nauczania papieża Polaka, które nam tak obficie zostawił - dodaje ks. Bartoszek.

200 parafii przyjechało do Starego Sącza powitać św. Jana Pawła II   Beata Malec-Suwara /Foto Gość Ks. prał. Sławomir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II.

 

Pielgrzymka rozpoczęła się konferencją ks. prał. Sławomira Odera, postulatora procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego papieża Polaka. - Świętość to jest rzeczywistość, do której się dorasta - mówił prelegent, przedstawiając drogę do świętości Jana Pawła II, przypominając jego życiorys, ukazując ślady Bożej opatrzności w jego życiu, podejmowanie przez niego współpracy z łaską Bożą i wreszcie poddanie się przez niego tajemniczej, cudownej, przemożnej interwencji Ducha Świętego. To wszystko pozwoliło zadziałać najcudowniejszemu, wszechmogącemu świątkarzowi, jak nazwał Boga w jednym ze swoich młodzieńczych wierszy Karol Wojtyła.

- Mimo postępu czasu, podejmowanych niegodnych i kłamliwych prób pisania życiorysu świętego palcem Belzebuba, osoba i świętość Jana Pawła II nieustannie nas fascynują, inspirują i zachęcają do podejmowania wyzwań codzienności jako drogi realizacyjnej naszego powołania chrześcijańskiego, jakim jest świętość - mówił ks. Oder, podkreślając, że dobrze się stało, iż Benedykt XVI nie uległ naciskom, by ogłosić Jana Pawła II świętym przez aklamację. Dziś nikt nie może podważyć jego świętości.

200 parafii przyjechało do Starego Sącza powitać św. Jana Pawła II   Beata Malec-Suwara /Foto Gość Mszy św. przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Centralną częścią pielgrzymki była Eucharystia pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. W homilii hierarcha przypomniał związki Jana Pawła II z diecezją tarnowską, jeszcze jako kapłana, biskupa, kardynała i wreszcie papieża. Miały one charakter oazowy, turystyczny, towarzyski, pielgrzymkowy i duszpasterski. Podziwiał uroki diecezji tarnowskiej od lat 50. XX wieku. Jako kardynał był m.in. dwa razy w Siekierczynie, Limanowej, Szczepanowie, Tropiu. Bywał także w Tarnowie, nie wspominając już o jego wyjściach w góry.

Kiedy już jako papież stanął po raz pierwszy na tarnowskiej ziemi, wynosząc na ołtarze bł. Karolinę, sam mówił o bliskości z tym miejscem. Wszyscy pamiętają także jego powtórkę z geografii, jaką zrobił nam podczas pielgrzymki do Starego Sącza, kiedy kanonizował matkę Kingę 20 lat temu.

200 parafii przyjechało do Starego Sącza powitać św. Jana Pawła II   Beata Malec-Suwara /Foto Gość Biskup Andrzej Jeż pobłogosławił obraz św. Jana Pawła II, namalowany na zlecenie AKDT.

- W czasach, kiedy słabnie miłość do swoich ojczystych stron, małych ojczyzn, kiedy słabnie miłość do Chrystusa obecnego w wielowiekowych tradycjach religijnych, duchowych, kiedy wielu odcina swoje korzenie, potrzeba na nowo ukochać tę ziemię, trzeba na nowo uczyć się od św. Jana Pawła II namysłu nad pięknem krajobrazu, podziwiać wielkość Boga w naturze. Tutaj mamy przedsmak i potężną przestrzeń do podziwiania i kontemplacji Boga, który niemal z nieba patrzy na nas - mówił bp Jeż.

200 parafii przyjechało do Starego Sącza powitać św. Jana Pawła II   Beata Malec-Suwara /Foto Gość O oprawę muzyczną liturgii zadbały chór Cantabile z Łużnej i orkiestra z Barcic.

- Trzeba na nowo ukochać kulturę polską, naszą religijność i tradycję. Odkrywać piękno Chrystusa obecnego w tych wielowiekowych pokładach działalności człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. Trzeba na nowo rozkochać się w Kościele tarnowskim, w naszych parafiach, gdzie jest obecny Chrystus w całym bogactwie Bożego słowa, sakramentów, działalności charytatywnej, wszelkiego dobra, które podejmujemy - dodał.

- Dzisiaj św. Jan Paweł II obecny jest z nami w inny sposób. Promieniuje na nas duchowo swoją świętością. Relikwie pozwalają niejako przekroczyć próg świata widzialnego i dotknąć świata nadprzyrodzonego, wiecznego. Cześć wobec relikwii staje się pasmem transmisyjnym ułatwiającym przekazanie świętemu osobistych próśb i trosk. Ostatecznie zaś relikwie mają prowadzić nas do praźródła świętości, do wzorca świętości, czyli do samego Jezusa Chrystusa - tłumaczył biskup.

- Gorąco życzę, aby peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II po parafialnych oddziałach Akcji Katolickiej w naszej diecezji wzbudziła duchowy powiew nowej siły w Akcji Katolickiej. Niech taką duchową odnowę wyprasza święty patron, ucząc nas dokonywania trudnych wyborów, ukazując, jak kochać i być wiernym Chrystusowi aż do końca, inspirujący nieustannie swoją duchowością, mądrością swego nauczania i pobudzający nas do działania przykładem swego życia - życzył członkom Akcji Katolickiej pasterz Kościoła tarnowskiego.

200 parafii przyjechało do Starego Sącza powitać św. Jana Pawła II   Beata Malec-Suwara /Foto Gość Członkowie Akcji Katolickiej w procesji z darami ofiarowali miesięczną modlitwę o świętość kapłanów diecezji tarnowskiej, 200 różańców i książkę, jaka została przygotowana w związku z peregrynacją.

W pielgrzymce Akcji Katolickiej do Starego Sącza wzięli udział także członkowie AK z ościennych diecezji - krakowskiej, przemyskiej, rzeszowskiej, bielsko-żywieckiej i kieleckiej - oraz prezes Krajowego Instytutu AK Urszula Furtak. Byli także młodzież z KSM DT oraz przedstawiciele władz.