Watykan zbada komórki macierzyste

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 26.05.2010 21:00

Współpracę z międzynarodowym koncernem biofarmaceutycznym NeoStem, Inc. w badaniach nad zastosowaniem medycznym dorosłych komórek macierzystych podejmie Papieska Rada ds. Kultury.

Rzym, Bazylika św. Piotra Andrzej Macura / CC-SA 3.0 Rzym, Bazylika św. Piotra

Jak czytamy w ich wspólnym komunikacie, wydanym 25 maja, zajmą się tym dwie fundacje. Ze strony watykańskiej dykasterii jest to jej fundacja STOQ International. Projekt STOQ, od angielskich słów: Science Theology and the Ontological Quest – „Nauka, teologia i badania metafizyczne”, powstał przed trzema laty jako owoc Wielkiego Jubileuszu Ludzi Nauki. Natomiast ze strony firmy NeoStem udział we współpracy bierze jej Stem for Life Foundation. Jak powiedział prezes zarządu koncernu, Robin L. Smith, już od ponad 40 lat lekarze stosowali dorosłe komórki macierzyste do leczenia raka krwi. Jednak dopiero ostatnio stwierdzono możliwość ich użycia w leczeniu wielu innych chorób. Natomiast pracujący w Papieskiej Radzie ds. Kultury ks. Tomasz Trafny podkreślił, że stosowanie takich komórek – pochodzących z organizmów dorosłych, które nie są przy tym niszczone, nie zaś z ludzkich embrionów – jest zgodne z etyką. Nie godzi bowiem w ludzkie życie.