Abp Gądecki: Jesteśmy wdzięczni Bogu za obchodzącą 15-lecie diecezję świdnicką

ks. Przemysław Pojasek

publikacja 13.06.2019 18:53

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w czasie Mszy św. pierwszego dnia plenarnego zebrania dziękował za 15 lat istnienia lokalnego Kościoła.

Obok abp. Gądeckiego zasiedli: abp Józef Kupny i bp Ignacy Dec. ks. Przemysław Pojasek /Foto Gość Obok abp. Gądeckiego zasiedli: abp Józef Kupny i bp Ignacy Dec.

W homilii wygłoszonej 13 czerwca w katedrze świdnickiej główny celebrans podjął refleksję nad trzema zagadnieniami: nad tym, co znaczy, że Chrystus jest jedynym kapłanem, nad Duchem Chrystusa i nad celebrowaną rocznicą diecezji.

- W dziejach każdej polskiej diecezji - w ramach ponad 1050-letniej historii Kościoła w Polsce - oprócz ludzkiej słabości, dostrzegalne jest działanie Ducha Świętego. Każda diecezja posiada swoje własne dzieje, a razem z nimi swój własny dorobek duchowy i materialny. Taką historię posiada również ustanowiona przez św. Jana Pawła II dnia 25 marca 2004 roku diecezja świdnicka. Minęło już piętnaście lat od momentu jej powstania oraz ingresu i święceń pierwszego biskupa świdnickiego, księdza biskupa Ignacego Deca. Z racji tej rocznicy - na zaproszenie ks. biskupa Ignacego - w Wałbrzychu zbiera się Konferencja Episkopatu Polski, pragnąc dziękować Bogu za wszelkie dobro, jakie się tutaj dokonało oraz wyrazić nasze uznanie dla trudów i osiągnięć tutejszych biskupów, duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich - podkreślał abp Gądecki.

Dalej wymieniał powstałe przez 15 lat struktury diecezji i najważniejsze wydarzenia czy inicjatywy w jej krótkiej historii. Odniósł się również do osoby biskupa, przedstawiając jego życiorys. Podkreślił w nim przede wszystkim zaangażowanie i wytrwałość w powołaniu. 

- Nasze podziękowania należą się także pierwszemu biskupowi świdnickiemu. Ks. bp Ignacy Dec należy do tej szczególnej kategorii księży, którzy posiadają bardzo bogate doświadczenie życiowe. W czasie formacji seminaryjnej został powołany do służby wojskowej i poddany - w czasie dwuletniej służby - ciężkiej próbie; kilkakrotnie był namawiany, żeby zejść z drogi do kapłaństwa i obrać inny życiowy kierunek. Były też usiłowania, by wciągnąć go do współpracy z tajnymi służbami. Na różny sposób próbowano go skłonić do rezygnacji z seminarium. Dowódcy ofiarowywali pomoc w przejściu na dowolny kierunek studiów bez żadnych egzaminów. To wszystko tylko umocniło go w przekonaniu, że tym bardziej należy trwać w wierności powołaniu, którym go obdarzył Bóg - przypomniał przewodniczący KEP.

Wyraził wdzięczność także bp. Adamowi Bałabuchowi, duchowieństwu i wiernym, którzy przez 15 lat budują lokalny Kościół, a przed końcem liturgii poświęcił tablicę upamiętniającą koronację obrazu Matki Bożej Świdnickiej. 

Po zakończeniu Mszy św. biskupi udali się na kolację do świdnickiego seminarium, a następnie wrócili do hotelu. Kolejny dzień obraz rozpoczną Mszą św. w sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu.