W Krakowie powołano Radę ds. Bezdomności

Magdalena Dobrzyniak

publikacja 10.07.2019 09:30

Ma wypracować praktyczne rozwiązania na rzecz osób w kryzysie bezdomności oraz koordynować podejmowane przez miasto i organizacje pozarządowe działania.

W Krakowie powołano Radę ds. Bezdomności Fundacja Przystań Medyczna Wolontariusze medyczni udzielają pomocy osobom w kryzysie bezdomności.

Zarządzenie o powołaniu Rady ds. Bezdomności podpisał prezydent Jacek Majchrowski. - Mamy świadomość wyzwania, jakie dla miasta stanowią osoby bezdomne, zarówno te, które nie chcą zmieniać swojego stylu życia, jak i te, które walczą o wyjście z kryzysu bezdomności. Dlatego ważne jest powołanie ciała, które zajmie się koordynacją licznych działań podejmowanych przez miasto na rzecz osób bezdomnych oraz działalności organizacji pozarządowych - podkreśla prezydent.

Przewodniczącą rady została radna Alicja Szczepańska, wiceprzewodniczącą - Natalia Rutkowska jako przedstawiciel NGO, a sekretarzem - Małgorzata Kurdybacz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Pozostali członkowie rady to przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób bezdomnych oraz przedstawiciele Straży Miejskiej, Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Do zadań rady należy opiniowanie dokumentów strategicznych miasta i aktów prawa miejscowego dotyczących osób w kryzysie bezdomności, przebywających na terenie gminy miejskiej Kraków oraz proponowanie rozwiązań i wypracowanie form współdziałania z osobami w kryzysie bezdomności. Do kompetencji rady należy także edukacja mieszkańców Krakowa w zakresie przeciwdziałania stereotypom funkcjonującym w społecznym postrzeganiu bezdomności i stygmatyzacji doświadczających jej osób.

Kadencja rady trwa 2 lata, a jej członkowie pełnią swoje funkcje społecznie.