Poparcie dla Włochów

PAP |

publikacja 19.06.2010 17:29

Święty Synod bułgarskiej Cerkwi prawosławnej wyraził w sobotę poparcie dla rządu włoskiego w sprawie obecności krzyży w klasach i wezwał władze w Sofii, by wyraziły oficjalne stanowisko w tej kwestii.

Poparcie dla Włochów Europejski Trybunał Praw Człowieka nie może narzucać państwom wspólnego stanowiska i ustawodawstwa w odniesieniu do podstawowych wyznań w tych państwach oraz symboliki ich Kościołów. Na zdjęciu: Rilski monastyr, święte miejsce Bułgarii.

W apelu, opublikowanym na stronie internetowej Świętego Synodu i adresowanym do premiera Bojko Borysowa, stwierdza się, że przed rozprawą apelacyjną przed Wielką Izbą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu państwo bułgarskie i jego przedstawiciel w tej instytucji powinni poprzeć stanowisko Włoch, które odwołały się od decyzji o usunięciu krzyży z klas szkolnych. Rozprawa odbędzie się 30 czerwca.

Europejski Trybunał Praw Człowieka nie może narzucać państwom wspólnego stanowiska i ustawodawstwa w odniesieniu do podstawowych wyznań w tych państwach oraz symboliki ich Kościołów - podkreślają duchowni prawosławni. Dodają, że stanowiłoby to naruszenie ich suwerenności narodowej bazującej na historycznych i kulturowych tradycjach europejskiej, chrześcijańskiej cywilizacji.

W tak ważnej sprawie nie powinno zabraknąć oficjalnego stanowiska państwa bułgarskiego - wskazuje Święty Synod.

Wcześniej, w tym tygodniu, poparcie dla stanowiska rządu włoskiego wyraził również Kościół katolicki w Bułgarii.

3 listopada zeszłego roku Trybunał w Strasburgu orzekł, że wieszanie krzyży to naruszenie "prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami" oraz "wolności religijnej uczniów".

Orzeczenie to zostało wydane w związku ze skargą na obecność krzyża, złożoną przez obywatelkę włoską pochodzącą z Finlandii. Ponadto Trybunał nakazał państwu włoskiemu wypłatę kobiecie odszkodowania w wysokości 5 tysięcy euro za "straty moralne".