39. rocznica podpisania porozumień sierpniowych

ks. Maciej Świgoń

dodane 01.09.2019 00:27

Uroczystości odbyły się w bazylice św. Brygidy, przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej oraz w historycznej sali BHP w Gdańsku.

- Dziś dziękujecie Bogu za waszą związkową drogę, za to co na niej uczyniliście - mówił abp Głódź. ks. Maciej Świgoń /Foto Gość - Dziś dziękujecie Bogu za waszą związkową drogę, za to co na niej uczyniliście - mówił abp Głódź.

Obchody 39. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w bazylice św. Brygidy w Gdańsku pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głódzia. Wraz z metropolitą gdańskim Eucharystię koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów, kapelanów Solidarności.

Podczas homilii arcybiskup podkreślił wartość świętowania wraz z ofiarowaną Bogu modlitwą. - Wasze święto łączycie z Chrystusem, z Kościołem, ze sprawowaną w waszej intencji Ofiarą Eucharystyczną. Tak było zawsze. Na Waszym historycznym starcie i później - mówił.

- To dzięki Wam, kiedy Solidarność weszła zdecydowanie i szeroko na scenę polskiego życia, Kościół począł zajmować należne miejsce w przestrzeni publicznej. Wcześniej, przez lata, komunistyczni władcy odmawiali mu tego. To wtedy w różnych wymiarach życia publicznego eksplodowała polskość. Tamten czas ukazał to, co wielu wtedy dziwiło: wieź pomiędzy światem pracy a krzyżem Chrystusa, więź pomiędzy pracą ludzką a Mszą św., ofiarą Chrystusa - dodał hierarcha.

- Polsce dzisiejszego czasu, do której znajdują dostęp agresywne antychrześcijańskie ideologie, potrzeba czytelnych, publicznych świadectw, które ukazują naszą religijną i narodową tożsamość. To dzięki Waszemu związkowi od kilku lat przez regiony Solidarności peregrynuje wizerunek Maryi - Matki Boskiej Solidarności - zaznaczył abp Głódź.

Metropolita gdański odniósł się również do wprowadzonych od września w niektórych samorządach zajęć z edukacji seksualnej. - Szkoła ma wspierać rodziców, a nie narzucać im rozwiązania, które - w tym wypadku - są niezgodne z ich chrześcijańską antropologią. Wobec tego zagrożenia rodzice mają powinność składać stosowne oświadczenia w przedszkolach i placówkach wychowawczych, aby uchronić dzieci przed deprawacją. Pamiętajcie o tym o tym, drodzy rodzice. To wasz obowiązek. Wasz błogosławiony Patron - ks. Jerzy Popiełuszko - często przywoływał słowa św. Pawła Apostoła: „Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj" - podkreślił.

- Niech bł. ks. Jerzy przed tronem Bożym wyprasza łaski dla waszego związku, waszej służby ludziom pracy i ojczyźnie. Niech Bóg błogosławi waszej drodze. Niech ją wspiera Maryja Wniebowzięta - opiekunka ludzi i Królowa polskich serc - mówił metropolita gdański.

Na zakończenie liturgii abp Sławoj Leszek Głódź wręczył kpt. Żeglugi Wielkiej Zbigniewowi Sulatyckiemu przyznany mu przez Kapitułę pierścień Danuty Siedzikówny „Inki” - za „postawę patriotyczną i krzewienie idei pamięci o Żołnierzach Wyklętych”.

Po Mszy św. nastąpił przemarsz pod bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów. Następnie w historycznej sali BHP została podpisana umowa między NSZZ "Solidarność" a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o powołaniu do życia "Instytutu Dziedzictwa Solidarności".

39. rocznica podpisania porozumień sierpniowych

W uroczystościach wzięli udział licznie zgromadzeni goście, m.in: premier Mateusz Morawiecki, wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, ministrowie, parlamentarzyści oraz delegacje regionalne NSZZ "Solidarność".