Konferencja Wspólnoty Demokracji

PAP |

dodane 03.07.2010 11:42

W Krakowie wznowiła w sobotę rano obrady konferencja z okazji 10-lecia Wspólnoty Demokracji. Jej gościem będzie sekretarz stanu USA Hillary Clinton.Podczas spotkania wręczona zostanie nagroda im. Bronisława Geremka dla kubańskiego księdza Jose Conrado.

Konferencja Wspólnoty Demokracji PAP/Paweł Supernak Hillary Clinton w fabryce Schindlera

Gospodarzem konferencji jest szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. W sobotę, wraz z Hillary Clinton, będzie on uczestniczył w ceremonii podpisania aneksu do polsko-amerykańskiej umowy o obronie przeciwrakietowej. Szef polskiego MSZ przyjmie też zaproszenie od USA do globalnej inicjatywy na rzecz gazu łupkowego.

W krakowskiej konferencji w teatrze im. Słowackiego oprócz Hillary Clinton uczestniczy też b. sekretarz stanu Madeleine Albright, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, a także ponad 70 delegacji zagranicznych.

W trakcie konferencji odnowiona zostanie Deklaracja Warszawska, a także przyjęta mapa drogowa działań społeczności międzynarodowej w zakresie wspierania demokracji. Pozwoli to na zdefiniowanie zadań Wspólnoty Demokracji na najbliższe lata.

Odbędzie się również panel ministerialny na temat kondycji demokracji na świecie, prowadzony przez ministra Sikorskiego.

W ramach konferencji odbywają się panele dyskusyjne poświęcone roli kobiet w budowie demokracji, zagrożeń dla demokracji w kontekście światowego kryzysu finansowego, roli demokratycznych aktywistów we współczesnym świecie oraz znaczeniu współczesnych technologii dla rozwoju demokracji.

Wspólnota Demokracji jest międzyrządową organizacją skupiającą ponad 100 państw, której celem jest promocja demokracji i umocnienie instytucji demokratycznych na całym świecie. Wspólnota została zainicjowana w 2000 roku przez prof. Bronisława Geremka i Madeleine Albright. Stały Sekretariat Wspólnoty Demokracji od 2009 roku ma swoją siedzibę w Warszawie.