Święto Batalionu Reprezentacyjnego WP

KAI |

publikacja 20.07.2010 13:35

Jesteście wizytówką naszej armii, naszej tradycji w murach tej świątyni pełnicie służbę na Bożej straży – mówił dziś podczas Mszy św. w katedrze polowej WP ks. płk Sławomir Żarski.

Święto Batalionu Reprezentacyjnego WP Henryk Przondziono/Agencja GN

Kadra dowódcza, żołnierze i pracownicy cywilni wojska uczestniczyli w pierwszym święcie Batalionu Reprezentacyjnego WP. W tym roku obchodzone jest także 10-lecie istnienia Batalionu Reprezentacyjnego WP. Żołnierze tej jednostki zabezpieczają najważniejsze uroczystości państwowe, są obecni podczas ceremonii wojskowych i religijno – patriotycznych.

- Nie słowa, lecz czyny pozostają w ludzkiej pamięci. Jesteśmy powołani do wielkich rzeczy jako ludzie, chrześcijanie i jako żołnierze naszego Batalionu – mówił w homilii ks. mjr Mateusz Hebda, kapelan jednostki. Kaznodzieja zachęcił żołnierzy do gorliwego pełnienia swej służby. - Musicie dbać o jej jakość, jej godny wymiar to zobowiązanie wobec Boga, ludzi i Ojczyzny. Te hasła widnieją na naszym sztandarze – powiedział.

Kapelan podkreślił, że jest wdzięczny Opatrzności za możliwość bycia kapelanem Batalionu Reprezentacyjnego. - To szczególny honor i zaszczyt – podkreślił.

Ks. Hebda życzył żołnierzom Batalionu, aby w swoich rodzinach pielęgnowali szacunek dla Ojczyzny i tradycji. - Obyśmy zawsze potrafili z honorem odnosić nasze życie do słów Bóg Honor Ojczyzna – zakończył.

Wraz z ks. Żarskim Mszę św. koncelebrowali ks. płk Krzysztof Wylężek, kapelan Pułku Ochrony i kaplicy z której korzystają żołnierze Batalionu, ks. mjr Mateusz Hebda i ks. Maciej Kalinowski. Obecny był dowódca Batalionu ppłk Wojciech Erbel, gen. w st. spocz. gen. bryg. Stanisław Ferenz, jeden z poprzednich dowódców Garnizonu Warszawa, a także pierwszy dowódca Kompanii Reprezentacyjnej płk Zbigniew Łabędzki.

Po Mszy św. żołnierze Batalionu udali się pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie całą dobę pełnią wartę honorową i na płycie pomnika złożyli wiązankę kwiatów. Po południu w siedzibie Batalionu otwarta i poświęcona zostanie Sala Tradycji Batalionu.

Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego rozpoczął funkcjonowanie 1 stycznia 2001 roku na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej i rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP jako samodzielna jednostka wojskowa podporządkowana Dowódcy Garnizonu Warszawa. Do tej chwili pododdziały reprezentacyjne Wojska Polskiego były częścią Komendy Garnizonu miasta stołecznego Warszawy.

Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego kontynuuje tradycje wojskowej asysty honorowej wywodzącej się od najdawniejszych dziejów polskiej państwowości. Już w średniowieczu, w okresie panowania pierwszych Piastów podczas wizyt znaczniejszych gości, funkcje wojskowej asysty honorowej pełnili woje drużyny książęcej. Wraz z rozwojem państwowości rolę taką spełniali kolejno rycerze chorągwi nadwornych, a następnie gwardia królewska.

W wyniku zmian organizacyjnych jednostek wojskowych Dowództwa Garnizonu Warszawa z dniem 31 grudnia 2000 roku została rozformowana Komenda Garnizonu miasta stołecznego Warszawy wraz z pododdziałami reprezentacyjnymi Wojska Polskiego. W miejsce Kompanii Reprezentacyjnej został utworzony Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego, w którego skład weszły trzy kompanie reprezentacyjne Wojska Polskiego, Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego, bateria salutowa, kompania zabezpieczenia i sztab.

Od 1 stycznia 2009 r. w skład batalionu wszedł Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego jako konny pododdział reprezentacyjny. Minister ON 7 września 2009 r. ustanowił dzień 20 lipca dorocznym świętem Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.

Do głównych zadań Batalionu należą zabezpieczanie zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych, realizowanie zadań reprezentacyjnych przy siedzibie Prezydenta RP oraz podczas wizyt oficjalnych składanych Prezesowi Rady Ministrów, reprezentowanie w uroczystościach najwyższej rangi Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej (występuje w umundurowaniu czterech rodzajów wojsk). Żołnierze batalionu pełnią również służbę wartowniczą przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz przed Pałacem Prezydenckim. Żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego, a wcześniej Kompanii Reprezentacyjnej zabezpieczali m.in. wizyty apostolskie papieża Jana Pawła II i Benedykta XVI, za co śp. bp polowy WP Tadeusz Płoski uhonorował w ich 2007 r. Dyplomem Benemerenti Ordynariatu Polowego WP.