Papieżu Benedykcie wyświęć kobiety

KAI |

publikacja 25.07.2010 12:43

Z inicjatywy organizacji określającej siebie jako katolicka na 10 autobusach londyńskich pojawią się slogany żądające od papieża zgody na święcenie kapłańskie kobiet. Kampania, którą zorganizowała grupa o nazwie Święcenia Kobiet Katoliczek (CWO), zbiega się w czasie z wizytą Benedykta XVI w Wielkiej Brytanii.

Papieżu Benedykcie wyświęć kobiety Marek Piekara/Agencja GN Zwolenniczki święcenia kobiet będą domagały się ordynacji kobiet podczas wizyty papieża w Wielkiej Brytanii

Organizacja zapłaciła 10 tys. funtów, by autobusy z napisem "Papieżu Benedykcie wyświęć kobiety teraz" jeździły po Londynie od 30 sierpnia przez cały wrzesień – donosi katolicki tygodnik "The Tablet".

Przedstawicielki CWO uważają, że jedną z najpilniejszych reform, jakie powinien przeprowadzić Kościół katolicki jest wypracowanie nowego modelu kapłaństwa, w ramach którego byłoby miejsce na święcenia kobiet.

W opublikowanym 15 lipca br. dokumencie Stolica Apostolska ogłosiła zmianę norm postępowania w przypadku najcięższych przestępstw. Choć w pierwszym rzędzie mówi się w nim o nadużyciach seksualnych duchowieństwa wobec nieletnich, przestępstwach przeciw wierze oraz sakramentowi Eucharystii, jako szczególnie poważne wymienia się także usiłowanie udzielenia święceń kapłańskich kobiecie.

Benedykt XVI złoży wizytę w Wielkiej Brytanii w dniach od 16-19 września br.