Jarmark św. Jacka

KAI |

publikacja 30.07.2010 09:05

Książki, ręcznie wykonywana ceramika, witrażowe lampy, biżuteria, czy ekologiczne torby to nie jedyne atrakcje, które czekać będą przed klasztorem dominikanów na warszawskiej Starówce 14 i 15 sierpnia.

Kościół św. Jacka w Warszawie Hiuppo / CC 3.0 Kościół św. Jacka w Warszawie

Zabawa i spontanicznie wyrażana radość udzielą się wszystkim, którzy stawią się w połowie sierpnia na Jarmarku św. Jacka. Sprzedawcy - jak co roku - pamiętać będą o dzieciach, zatem będzie kolorowo, przygotują "coś słodkiego", będzie można kupić coś dla dzieci np. figurkę anioła-stróża. Organizatorzy prawdopodobnie podtrzymają tradycję loterii fantowej.

Można mieć pewność duchowej obecności świętego Jacka Odrowąża - pierwszego, polskiego dominikanina, który z bł. Czesławem Odrowążem przyjął habit zakonny z rąk samego św. Dominika Guzmana w 1221 roku. Warto połączyć przyjemne z pożytecznym i pojawić się na Jarmarku św. Jacka, świętować, prosić o łaski i wstawiennictwo polskiego świętego, którego wstawiennictwu przypisuje się niezliczoną ilość cudów. Ten dzień będzie doskonałą ku temu okazją.

W tym roku także podczas Jarmarku św. Jacka odbędzie się zbiórka pieniędzy na rzecz powodzian.