Sejm poszerzył kompetencje RPD

PAP |

publikacja 05.08.2010 18:04

Sejm przyjął w czwartek nowelizację ustawy poszerzającą kompetencje Rzecznika Praw Dziecka o składanie kasacji do Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących dzieci oraz o jego udział w postępowaniu przed TK, gdy sprawa dotyczy dziecka.

Sejm poszerzył kompetencje RPD Henryk Przondziono /foto gość Marek Michalak - obecny rzecznik praw dziecka

Za głosowało - jednogłośnie - 407 posłów.

Zgodnie uchwalonymi zmianami RPD będzie miał prawo występowania do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości interpretacyjne, a także wnoszenia kasacji w sprawach dotyczących dzieci.

RPD zostanie też zwolniony z kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (kosztów nie ponoszą obecnie prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich). Dotyczy to zarówno postępowań publicznoskargowych (ściganych z urzędu), jak i prywatnoskargowych.

Ponadto - zgodnie z proponowanymi przepisami - RPD będzie miał obowiązek promowania i upowszechniania praw dziecka oraz metod ochrony tych praw.

Zgodnie z ustawą RPD stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Ma kierować się dobrem dziecka, uwzględniając fakt, że naturalnym środowiskiem dla dziecka jest rodzina. Jest wybierany na 5-letnią kadencję przez Sejm.