Spektakularne odkrycie polskich naukowców

PAP |

publikacja 06.08.2010 19:14

Zespół młodych naukowców z Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego dokonał spektakularnego odkrycia, tłumaczącego niezrozumiałe dotychczas mechanizmy związane z komórkowym łańcuchem przekazywania energii i ochroną przed wolnymi rodnikami.

Spektakularne odkrycie polskich naukowców Horia Varlan / CC 2.0

Wyniki ich pracy, uznanej za niezwykle znaczące dla zrozumienia procesów przekazywania energii w układach biologicznych, opublikowało jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie - "Science".

Praca badawcza w całości została zrealizowana w Polsce, w laboratorium UJ, jako część grantu badawczego finansowanego przez brytyjską fundację Wellcome Trust. Kierownikiem i autorem całego projektu jest dr hab. Artur Osyczka, a pierwszą autorką opublikowanej w "Science" pracy - mgr Monika Świerczek.

Badania zespołu dotyczą jednego z podstawowych białek zaangażowanych w procesy bioenergetyczne komórek. Białko to jest zbudowane z dwóch identycznych monomerów, czyli prostych cząsteczek tego samego związku chemicznego. Razem tworzą one skomplikowany układ o symetrii strukturalnej, stanowiący centralny punkt łańcucha przekazywania energii.

Zdaniem specjalistów wiedza uzyskana podczas eksperymentów pozwala lepiej zrozumieć sam mechanizm działania kompleksu białkowego.

Jak podano w komunikacie UJ, powołującym się na analizy baz danych Institute of Scientific Information (ISI) z lat 1945 - 2010, "jest to pierwsza publikacja polskich badaczy w +Science+ gdzie autorem korespondencyjnym jest pracownik UJ".