Metropolita krakowski: Zrozumieć wielkie dzieło mesjańskie Jezusa Chrystusa to zakorzenić się w Starym Testamencie

mł /BP Archidiecezji Krakowskiej

publikacja 18.01.2020 14:09

Abp Marek Jędraszewski przewodniczył krakowskim obchodom XXIII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim.

Metropolita krakowski: Zrozumieć wielkie dzieło mesjańskie Jezusa Chrystusa to zakorzenić się w Starym Testamencie BP Archidicezji Krakowskiej - Łączy nas wielkie dziedzictwo - mówił metropolita krakowski podczas XXIII Dnia Judaizmu.

Nawiązywał on do słów z Księgi Wyjścia: "Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować".

W kaplicy św. Jana Pawła II na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II odbyło się nabożeństwo słowa Bożego, w którym wzięli udział m.in. metropolita krakowski i przedstawiciel krakowskiej gminy żydowskiej.

Janusz Poniewierski podkreślił, że Bóg pobłogosławił i oddzielił siódmy dzień tygodnia, aby ludzie przeznaczyli go na spotkania z Panem i modlitwę. Dzień szabatu to brama wiodąca do nieba i zapowiedź wieczności. - Szabat jest Bożym darem danym człowiekowi dla jego ocalenia. Dobrze pokazuje to historia narodu wybranego - zauważył. Jak dodał, niedziela jest dniem zmartwychwstania Chrystusa, a Jan Paweł II mówił, że jest to pierwszy dzień istnienia świata oraz zapowiedź ponownego przyjścia Jezusa.

Zdaniem J. Poniewierskiego, to właśnie w Jezusie Mesjaszu urzeczywistnia się duchowy sens szabatu, dlatego każda niedziela jest "małą Wielkanocą". - Dla żydów dniem świętym jest sobota, dzień siódmy. Dla nas niedziela to nie tylko pierwszy dzień po szabacie, ale "dzień ósmy", przekroczenie tygodnia, zapowiedź czasów ostatecznych. Świętowanie niedzieli - dnia pierwszego i zarazem ósmego - wprowadza chrześcijan na drogę ku życiu wiecznemu - wskazał J. Poniewierski.

Z kolei metropolita krakowski przypomniał, że szabat jest to święty czas przeznaczony Bogu. - Człowiek, oddając się Bogu, poświęcając Mu swój czas, odkrywa, jak bardzo jest przez Niego kochany i jak Bóg chce, by Jego dzieło stwórcze przez człowieka było kontynuowane - zaznaczył.

Zauważył też, że istnieje konieczność powrotu do korzeni, co pokazuje spotkanie Chrystusa z uczniami zdążającymi do Emaus. Oni wiedzieli, co się stało z Chrystusem i usłyszeli wiadomość, że grób jest pusty. Ten fakt im jednak nie wystarczał, potrzebowali, by Jezus im to wyjaśnił.

- Zrozumieć wielkie dzieło mesjańskie Jezusa Chrystusa to zakorzenić się w Starym Testamencie, w tym, co stanowi wielkie dziedzictwo także chrześcijan, nie tylko żydów - powiedział abp Jędraszewski. Tłumaczył również, że chrześcijańska niedziela nie jest tylko uwielbianiem Boga za dzieło stworzenia i wysławianiem Chrystusa, który zmartwychwstał, ale także radością ze zstąpienia Ducha Świętego, który umocnił zebranych w Wieczerniku apostołów. - Tyle nas łączy: wielkie dziedzictwo. Tyle możemy odczytać, próbując zrozumieć święty czas wyznawców judaizmu, jednocześnie widzimy nowość naszego czasu świętego - zauważył, dodając, że wypełnieniem słów Ojca Świętego Franciszka jest odnowienie relacji z Bogiem, drugim człowiekiem i światem stworzonym.