Wzrost VAT to wzrost cen o 0,3 proc.

PAP |

publikacja 24.08.2010 17:24

Prezes NBP Marek Belka po posiedzeniu RPP powiedział, że Rada spodziewa się, iż planowany wzrost VAT o 1 pkt proc. spowoduje wzrost cen o 0,3 proc. na początku 2011 r.

Prezes NBP ocenił też wieloletni plan finansowy państwa przyjęty przez rząd. "Nie jesteśmy usatysfakcjonowani z tego, co rząd proponuje" - powiedział. Dodał, że plan oznacza rezygnację z dojścia do 3 proc. deficytu wobec PKB w 2012 r. i oddalenie tej perspektywy do 2013 r.

"Mamy nadzieję, że rząd wykaże większą determinację w tym kolejnym okresie przed przedstawieniem projektu budżetu, przede wszystkim po stronie wydatkowej, co pozwoli na zmniejszenie deficytu budżetowego (...) do poziomu niższego niż zapowiadany" - powiedział Belka.

TAGI: