Nowoczesna Ewangelizacja

KAI |

publikacja 02.09.2010 16:27

Do końca września można zgłosić chęć udziału w tegorocznej edycji Akademii Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji. Realizowany po raz drugi projekt organizowany jest pod patronatem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz Biura Światowych Dni Młodzieży.

Szkolenia, skierowane do liderów grup, wspólnot a także katechetów i duszpasterzy, służą doskonaleniu umiejętności działań zespołowych, wystąpień publicznych ale również formacji duchowej i odważnego ewangelizowania. Zajęcia odbywać się będą w Warszawie i Krakowie a ich uzupełnieniem są letnie rekolekcje.

Druga edycja Akademii Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji wystartuje w październiku. Celem warsztatów jest wykreowanie nowych narzędzi, metod oraz materiałów do posługi w Kościele przez osoby świeckie i duchowne zaangażowane w jego działalność. Dlatego też projekt skierowany jest przede wszystkim do liderów grup, wspólnot, diakonii, animatorów pracy z młodzieżą, ewangelizatorów, katechetów, duszpasterzy. Akademia to propozycja szkoleń służących doskonaleniu umiejętności w dziedzinie skutecznego przywództwa, działań zespołowych, wystąpień publicznych, komunikacji interpersonalnej, kreatywności, metodyki uczenia, pełnego wykorzystywania talentów i darów, formacji duchowej, podejmowania służebnych inicjatyw i odważnego ewangelizowania.

Projektowi patronuje Rada ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz Biuro Światowych Dni Młodzieży. Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w dwóch ośrodkach Warszawie i Krakowie.

Program Akademii składa z 6 weekendowych modułów realizowanych w roku 2010/11, mniej więcej co 2 miesiące oraz z letniego tygodnia rekolekcyjnego, podczas którego uczestnicy będą mogli w praktyce wykorzystać poznane umiejętności. Pomysłodawcą oraz głównym prowadzącym Akademię Liderów jest Krzysztof Najdowski, absolwent wydziału filozoficznego KUL oraz Desmond Jones School of Mime and Physical Theatre w Londynie. Jest on autorem wielu programów szkoleniowych i założycielem inicjatywy Creative Communications. Obecnie bierze udział w zajęciach Xpand Leadership Academy w Niemczech. Od wielu lat jest również współpracownikiem Instytutu Misyjnego ICPE w Niemczech.

Zajęcia Akademii dają merytoryczną wiedzę dotyczącą komunikacji, pozwalają zyskać doświadczenie pracy w grupie, otrzymać informacje o mocnych i słabych stronach w dziedzinie wystąpień publicznych, nowych metodach przekazu oraz narzędziach do efektywnego docierania z przekazem Ewangelii. Pomagają również znaleźć zapał, chęci i motywację do działania w Kościele oraz dobrego prowadzenia innych jako lider.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do końca września poprzez formularz rejestracyjny na stronie www.akademialiderow.org. Zajęcia rozpoczynają się 8 października w Warszawie i 5 listopada w Krakowie.

Osoby pragnące dowiedzieć się więcej o projekcie mogą wziąć udział w wideokonferencji informacyjnej o Akademii Liderów Nowoczesnej Ewangelizacji. Spotkania on-line odbędą się 7 i 21 września od godz. 20.30 do 21.15 poprzez specjalną platformę internetową. Spotkanie poprowadzi Krzysztof Najdowski wraz z uczestnikami ostatniej edycji Akademii. Po części wprowadzającej będzie czas na sesję pytań i odpowiedzi. Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wysłać e-mail ze zgłoszeniem na adres: wideokonferencja@akademialiderow.org.