Internet dla wykluczonych

PAP |

publikacja 03.09.2010 11:43

Trzy tysiące rodzin, których nie stać na internetowe łącze, w ciągu trzech lat otrzyma je od samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki wsparciu UE, najubożsi i niepełnosprawni mieszkańcy regionu otrzymają także na własność nowe komputery.

Internet dla wykluczonych Jacek Zawadzki/Agencja GN

Kujawsko-Pomorskie jako pierwszy region w Polsce rozpoczyna realizację wartego 25,7 miliona złotych projektu. Zakłada on wyposażenie w komputery i dostęp do internetu osób i rodzin, które ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność, nie mają dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych. Program, który obejmie zasięgiem cały region, przewiduje przekazanie sprzętu komputerowego, refundację kosztów podłączenia do internetu oraz organizację szkoleń.

"To największy tego typu projekt w Polsce, chcemy, aby nowoczesny sprzęt informatyczny trafił wszędzie tam, gdzie internet wciąż jest marzeniem. Poprawimy w ten sposób sytuację bytową ludzi zagrożonych wykluczeniem, zwiększymy ich szanse na znalezienie pracy, zapewnimy dostęp do wiedzy i możliwość rozwoju" - powiedział marszałek województwa, Piotr Całbecki.

Z takiej formy wsparcia skorzysta 2,5 tysiąca osób i rodzin o niskich dochodach, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze. "Pomoc skierujmy też do tysiąca osób niepełnosprawnych, w tym 300 osób niewidomych, które otrzymają komputery ze specjalistycznym wyposażeniem i oprogramowaniem" - dodał Całbecki.

Komputer dla niewidomego składać się będzie z monitora, tzw. linijki braile'owskiej, przekształcającej informacje tekstowe i graficzne na alfabet dla niewidomych, skanera sczytującego tekst i oprogramowania. Koszt jednego stanowiska tego typu to ponad 30 tys. zł.

Urząd Marszałkowski zdobył pieniądze na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

"Jako pierwszy i jedyny samorząd województwa w kraju złożyliśmy w 2009 roku wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w Warszawie i otrzymaliśmy wsparcie. Wartość projektu to 25,7 miliona złotych, z czego wsparcie z Unii Europejskiej to 85 procent wartości przedsięwzięcia, a pozostały wkład to środki własne samorządu województwa" - podkreślił marszałek.

Wkrótce rozpocznie się procedura rekrutacji osób, które wezmą udział w projekcie. Pomogą w tym między innymi działające w regionie centra pomocy rodzinie, a realizacja całego przedsięwzięcia rozpisana jest na trzy lata. (PAP)

olz/ wkr/ jra/