Benedykt XVI: Bóg jest źródłem życia

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 04.09.2010 10:28

Już niecały rok dzieli nas od 26. Światowego Dnia Młodzieży. Ponawiając zaproszenie do Madrytu, Papież zachęca młodych do intensywnego przygotowania duchowego. Obfity materiał do refleksji, który może temu posłużyć, zawiera opublikowane dziś papieskie orędzie. Benedykt XVI nawiązuje w nim do hasła spotkania: „Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por. Kol 2, 7).

Benedykt XVI: Bóg jest źródłem życia Henryk Przondziono Agencja GN

Ojciec Święty przypomina, że Europa bardzo potrzebuje odkrycia na nowo swych chrześcijańskich korzeni. Zaproszenie na spotkanie w stolicy Hiszpanii kieruje do wszystkich, także do tych, którzy nie podzielają wiary w Chrystusa czy wątpią. Zwraca uwagę na głębokie pragnienie licznych młodych, by relacje z drugimi przeżywać w prawdzie i solidarności. Pragną oni żyć tym, co naprawdę wielkie. Nie jest to tylko marzeniem, bo Bóg stworzył ludzi do nieskończoności i nic innego nie może zaspokoić ich pragnień. Nie można eliminować Boga, bo jest On źródłem życia. Dzisiejsza kultura, zwłaszcza na Zachodzie, ma tendencję do usuwania Boga czy spychania wiary w sferę prywatną. Zapomina się, jeśli nie wprost odrzuca chrześcijaństwo, mimo iż podstawowe dla społeczeństwa wartości, jak ludzka godność czy solidarność, wywodzą się z Ewangelii. Papież przestrzega, że relatywizm negujący istnienie prawdy nie daje prawdziwej wolności, ale rodzi zagubienie. Młodzi mają prawo otrzymać od poprzednich pokoleń stałe punkty odniesienia, by móc budować swe życie.

W papieskim przesłaniu na przyszłoroczny Światowy Dzień Młodzieży spotykamy pewne wątki autobiograficzne. Benedykt XVI przypomina swą młodość. W czasie narodowosocjalistycznej dyktatury w Niemczech i wojny on i jego rówieśnicy czuli się przytłumieni przez reżim. Pragnęli zatem wyjść w otwartą przestrzeń prawdziwych ludzkich możliwości. Papież wspomina też, jak wcześnie uświadomił sobie, że Bóg powołuje go do kapłaństwa. Później jednak odczuwał potrzebę odzyskania pewności, że taka jest naprawdę wola Boża i będzie potrafił być jej wierny. Ostatecznie w pełni zawierzył Bogu i zaufał, że to On będzie mu pomagał. Ponadto w przesłaniu na Dzień Młodzieży Ojciec Święty opowiada, jak po latach studiów i medytacji dojrzała w nim myśl, by coś ze swego osobistego spotkania z Jezusem przekazać w książce, mogącej pomóc innym jakby zobaczyć i dotknąć Tego, w którym Bóg do nas przyszedł.