Oparcie w prawosławnych

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 04.09.2010 18:04

„Nieliczna wspólnota katolicka w Rosji wezwana jest do współpracy ze wspólnotą prawosławną” – powiedział sekretarz generalny Konferencji Biskupów Katolickich Rosji, ks. Igor Kowalewski. Według niego tylko wtedy oba Kościoły będą mogły rozwijać się w sposób pełnowartościowy.

Oparcie w prawosławnych

Podkreślił on fakt, że obydwa Kościoły są sobie bardzo bliskie. Praktycznie posiadają jedną naukę w sprawach wiary. Jedynym fundamentalnym problemem, który dzieli, jest rozumienie roli Papieża w chrześcijaństwie. Według słów oficjalnego przedstawiciela katolików w Rosji obydwa Kościoły posiadają wspólne wartości, których wspólnie powinny bronić w obliczu współczesnego zsekularyzowanego świata.

Ks. Kowalewski wyraził pewność, że Europa potrzebuje powtórnej ewangelizacji, ponieważ „progresywnie traci swoje korzenie chrześcijańskie. Jej współczesna kultura jest antyreligijna”. Według niego większość wiernych w parafiach katolickich Rosji stanowią obywatele Rosji, niezależnie od ich korzeni polskich, czy litewskich. Ich językiem ojczystym jest rosyjski.