Łódź: konsekracja luterańskiego biskupa

KAI |

publikacja 05.09.2010 16:43

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec prowadził 4 września nabożeństwo konsekracji i wprowadzenia w urząd biskupa diecezji warszawskiej ks. Jana Cieślara. Nabożeństwo odbyło się w kościele św. Mateusza w Łodzi. Kazanie wygłosił nowy biskup.

Bp Cieślar, nawiązując do słów z I listu św. Jana, podkreślał swoje przywiązanie do "chrześcijaństwa praktycznego". "Zawsze możemy coś z siebie dać, możemy kogoś wesprzeć, komuś pomóc. Na tym zasadza się chrześcijaństwo, które dzisiejszemu światu w taki tylko sposób może najdobitniej głosić Boga. Tak chcemy żyć i w naszych społecznościach zborowych, w naszych parafiach, tak chcemy żyć ze sobą w naszej diecezjalnej rodzinie: w miłości budować siebie, wspierać się, w miłości budować rzeczywistość, tę wokół nas, kreować przyszłość, pamiętając o dorobku przeszłości" - mówił nowy luterański biskup warszawski.

"Czując znaczenie apostolskiego wezwania chcemy być ciągle świadectwem Boga i Bożej miłości w swej chrystocentrycznej tradycji. Czując znaczenie apostolskiego wezwania pragniemy nieść nowe z pamięcią o przeszłości" - podkreślał.

Przyznał, że stanięcie w todze jego poprzednika, zmarłego tragicznie bp. Mieczysława Cieślara, jest dla niego ważnym faktem i emocjonalnym przeżyciem. "Osobiście czując wezwania do chrześcijaństwa realizującego się w praktycznym czynie codzienności proszę Boga by obdarzył nas wszystkich odwagą pójścia w przyszłość i by jednocześnie utrzymywał w nas pamięć o przeszłości. Świadectwem swego rodzaju związków z przeszłością, z ostatnimi dziejami diecezji jest to, iż mogę stać w todze mojego poprzednika, świętej pamięci biskupa Mieczysława" - mówił.

Opisał też swoją drogę z największej liczebnie diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego poprzez małą pabianicką parafię, po kierowanie diecezją znajdującą się w diasporze. "Krok po kroku dane mi było poznawać i uczyć się naszej rzeczywistości diaspory. Przez te lata wrosłem w nią, w tę rzeczywistość, a ta ziemia stała się moim drugim domem, moją małą Ojczyzną. Trud właśnie diasporalnego świadectwa, jakże mi teraz bliski, staje się dodatkową motywacją do budowania więzi opartej na miłości" - podkreślał.

Po nabożeństwie uroczystości przeniosły się do pabianickiej parafii św. Piotra i Pawła. Tam okolicznościowy koncert dali Janusz Szadkowiak (trąbka) i Krzysztof Urbaniak (organy). Odczytane też zostały listy gratulacyjne.

Ks. Jan Cieślar urodził się 10 września 1967 r. w Cieszynie. Po studiach w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i praktyce w parafii w Ustroniu został ordynowany w Zabrzu 21 lipca 1993 roku przez bp. Jana Szarka. Po roku trafił do parafii św. Mateusza w Łodzi, a w 1996 r. został proboszczem administratorem parafii w Pabianicach (w 1998 r. został wybrany proboszczem). Od 2 lat jest diecezjalnym wizytatorem lekcji religii oraz radcą duchownym diecezji warszawskiej. Wykłada też w katedrze teologii historycznej ChAT. Ma żonę Magdalenę (śpiewaczkę i pracownika uczelni wyższej) oraz 4-letnią córkę Natalię.

Na urząd biskupa diecezji warszawskiej został wybrany przez Synod Diecezjalny 26 czerwca 2010 r. Zastąpił tragicznie zmarłego bp. Mieczysława Cieślara. Bp Jan Cieślar pozostaje proboszczem parafii w Pabianicach, gdzie będzie nadal jego siedziba. Siedziba diecezji (do tej pory była nią parafia św. Mateusza w Łodzi) nie zmienia się.