Rzeki wciąż powyżej stanów alarmowych

PAP |

publikacja 06.09.2010 09:24

W ciągu najbliższej doby na Wiśle poniżej ujścia Sanu, na odcinku wzdłuż granicy woj. lubelskiego, spodziewane są spadki poziomu wody w strefie stanów wysokich przy przekroczonych nadal stanach alarmowych - ostrzega IMiGW.

Rzeki wciąż powyżej stanów alarmowych Henryk Przondziono/Agencja GN

W zlewni Wieprza poziom wody układać się będzie w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów alarmowych. Z kolei w zlewni Bugu poziom wody wzrośnie w strefie stanów wysokich, przy przekroczonych lokalnie stanach ostrzegawczych, a na Krznie - alarmowych.

Według instytutu przy przekroczonych stanach alarmowych w profilach nieobwałowanych prawdopodobieństwo wystąpienia wody z koryta wynosi do 90 proc. W przypadku przekroczenia stanów alarmowych w profilach obwałowanych IMiGW nie przewiduje przelania się wody przez koronę wałów.