Biskupstwo posługą miłości

KAI |

publikacja 11.09.2010 14:28

Do ożywiania nadziei i mężnego dzielenia trudności chrześcijan w krajach misyjnych zachęcił papież biskupów mianowanych w ostatnim okresie, uczestniczących w kursie zorganizowanym przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów. Ojciec Święty przyjął ich na audiencji w Castel Gandolfo.

Biskupstwo posługą miłości PETER KOLLANYI/ PAP/EPA Benedykt XVI

Benedykt XVI zapewnił hierarchów o swej duchowej bliskości, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnot chrześcijańskich żyjących swą wiarą w trudnych warunkach, gdzie obok różnych form ubóstwa dochodzi do prześladowania z powodu wyznawanej wiary. Zaznaczył, iż w tej sytuacji zadaniem biskupów jest ożywianie nadziei wiernych i udział w przeżywanych przez nich trudnościach, czerpiąc natchnienie z miłości Chrystusa.

Papież powiedział, iż posługę biskupią można zrozumieć wyłącznie wychodząc od Chrystusa – najwyższe i jedyne źródło Kapłaństwa, w którym uczestniczy biskup. Zachęcił niedawno mianowanych hierarchów do naśladowania uniżenia Chrystusa, aby wypełnianie powierzonej im posługi stanowiło konsekwentne odzwierciedlenie Jezusa, Sługi Pańskiego, i prowadziło ich do bliskości względem wszystkich, od największego do najmniejszego.

Papież podkreślił, iż koniecznym warunkiem naśladowania Chrystusa jest duch kontemplacji i modlitwy. „Życie biskupa powinno być nieustanną ofiarą dla Boga dla zbawienia swego Kościoła, a zwłaszcza dla zbawienia powierzonych mu dusz” - stwierdził Benedykt XVI, zaznaczając iż taka właśnie postawa stanowi o prawdziwej jego godności. Przestrzegł przed postrzeganiem powierzonej posługi w kategoriach doczesnych. „Biskupstwo jest posługą miłości” - zaznaczył Ojciec Święty. Wezwał nowych hierarchów, by coraz bardziej stawali się sługami Pana i sługami ludzkości.

Papież wskazał na znaczenie przepowiadania Słowa Bożego i konieczność wsłuchania się w Ewangelię. Decyduje to bowiem o żywej wierze i modlitwie oraz świadectwie życia chrześcijańskiego. Odnosząc się do trudnych warunków, w których pracuje wielu hierarchów w krajach misyjnych Benedykt XVI podkreślił, iż właśnie w takich okolicznościach, poprzez posługę biskupią Ewangelia może ukazać całą swą moc zbawczą.

„Nigdy nie powinniście poddawać się pesymizmowi i rozpaczy, ponieważ Duch Święty, który prowadzi Kościół obdarzy go też poprzez swe tchnienie odwagą do wytrwania a także do poszukiwania nowych metod ewangelizacji, aby dotrzeć do środowisk dotychczas niepoznanych. Prawda chrześcijańska jest atrakcyjna i przekonująca dlatego właśnie, ponieważ jest odpowiedzią na głęboką potrzebę ludzkiej egzystencji, przekonująco przepowiadając, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem pełni człowieka i wszystkich ludzi. Owo przepowiadanie jest nadal ważne dzisiaj, tak jak to było na początku chrześcijaństwa, kiedy dokonała się pierwsza ekspansja misyjna Ewangelii” - stwierdził Benedykt XVI.