20 lat bazyliki Matki Bożej Królowej Pokoju

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 13.09.2010 18:04

Z udziałem prezydenta i premiera Wybrzeża Kości Słoniowej Laurenta Gbagbo, papieskiego wysłannika kard. Francisa Arinze oraz kilku tysięcy wiernych odbyły się wczoraj w Yamoussoukro uroczystości 20. rocznicy poświęcenia słynnej bazyliki Matki Bożej Królowej Pokoju.

20 lat bazyliki Matki Bożej Królowej Pokoju The World FactBook 2009; Washington DC; CIA 2009

Świątynię, będąca swoistą naturalnej wielkości repliką bazyliki watykańskiej, zainaugurował w 1990 r. osobiście Jan Paweł II. Modlono się o przezwyciężenie obecnego kryzysu politycznego w Wybrzeżu Kości Słoniowej, a zwłaszcza o pokojowy przebieg zbliżających się wyborów. Specjalną intencję w tym duchu wzniósł sam prezydent Gbagbo. Warto dodać, że opiekę duszpasterską nad bazyliką w Yamoussoukro sprawują polscy pallotyni. Cytowany przez agencję AFP rektor świątyni, ks. Stanisław Skuza, wyraził życzenie, by stała się ona sanktuarium o wymiarze światowym, a dla mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej znakiem i wezwaniem do pokoju.