Wspólnie świadczyć o Ewangelii

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 18.09.2010 11:24

W komunikacie wczoraj wieczorem wydanym po prywatnej rozmowie Benedykta XVI z abp. Rowanem Williamsem przypomniano, że nastąpiło ono w 50 lat po pierwszym takim wydarzeniu, jakim było spotkanie Jana XXIII z abp. Geoffrey’em Fisherem, do jakiego doszło w grudniu 1960 r. I tym razem przedmiotem rozmów były zagadnienia związane z anglikańsko-katolickim dialogiem ekumenicznym.

Wspólnie świadczyć o Ewangelii LEWIS WHYLD/ PAP/EPA Wspólne nieszpory w opactwie westminsterskim

Wyrażono wolę wspólnego świadectwa Ewangelii we współczesnym kontekście dogłębnych przemian społeczno-kulturowych, a zarazem nadzieję na dalszy rozwój dialogu teologicznego w perspektywie jedności chrześcijaństwa. Wymieniono konkretnie kwestie teologicznego znaczenia powszechnego i lokalnego Kościoła jako komunii oraz jego konsekwencji etycznych.

Ponadto poruszono sprawę trudnej sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Zachęcono wierzących na całym do modlitwy i wsparcia ich świadectwa, szczególnie w Ziemi Święty. Wyrażono też konieczność dalszego zaangażowania na rzecz sprawiedliwości i pokoju, szczególnie względem głodujących i ubogich, wzywając zarazem przywódców świata do walki z głodem i chorobami.