Nowy rektor UKSW

Tomasz Gołąb

publikacja 04.06.2020 17:17

Nowe programy studiów, cyfryzacja, umiędzynarodowienie, inwestycje, rozwój naukowy pracowników i studentów obiecuje w kadencji 2020-2024 ks. Ryszard Czekalski, profesor katechetyki.

Nowy rektor UKSW UKSW Nowy rektor UKSW ma 58 lat.

Kolegium elektorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dokonało wyboru nowego rektora. 

O stanowisko ubiegało się dwóch kandydatów: ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski oraz ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz.

Większość uzyskał ks. prof. Ryszard Czekalski, związany z UKSW od czasów studiów, podjętych w połowie lat 80.

- Byłem studentem i doktorantem Akademii Teologii Katolickiej. Od ponad 20 lat jestem wykładowcą naszej Uczelni, a od 10 lat mam zaszczyt pełnić funkcje kierownicze w naszym Uniwersytecie - mówi o sobie profesor katechetyki.

Ks. Ryszard Czekalski urodził się w 1962 r. w Płocku. Przed wstąpieniem do tamtejszego seminarium, ukończył studia na kierunku biologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po uzyskaniu doktoratu na UKSW, w 1997 r. podjął studia specjalistyczne z katechetyki w Instytucie Katolickim w Paryżu. Tytuł profesora nauk teologicznych uzyskał na podstawie dorobku naukowego w 2014 r. Był prorektorem uczelni.

Jako rektor ks. prof. Ryszard Czekalski obiecuje m.in. podjęcie starań o akredytacje międzynarodowe kierunków studiów, wprowadzenie nagród za najlepsze prace dyplomowe i naukowe, utworzenie specjalnej oferty dydaktycznej dla absolwentów UKSW oraz większe otwarcie się na nauczanie zdalne i e-learning.

Ośmioletnia kadencja obecnego rektora UKSW ks. prof. Stanisława Dziekońskiego upłynie 31 sierpnia. 

Czytaj także