Rodzina w Europie

KAI |

publikacja 23.09.2010 15:25

Pod hasłem „Demografia i rodzina w Europie” obradować będą w dniach 30 września-3 października w Zagrzebiu przedstawiciele episkopatów krajowych z naszego kontynentu.

Rodzina w Europie Henryk Przondziono/Agencja GN Kamienna Brama z Zagrzebiu

Będzie to doroczne zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE), które tym razem na zaproszenie jednego z wiceprzewodniczących tego gremium, kard. Josipa Bozanicia zbierze się w stolicy Chorwacji. Dodatkową okazją do spotkania właśnie tam będzie zamknięcie obchodów 50. rocznicy śmierci błogosławionego biskupa-męczennika kard. Alojzego Stepinaca.

Uczestnicy obrad, którymi będą w większości przewodniczący poszczególnych episkopatów, podejmą najpierw zagadnienia dotyczące sytuacji demograficznej w naszej części świata, polityki rządów różnych państw wobec rodziny i macierzyństwa oraz duszpasterstwa Kościoła katolickiego w tym środowisku. Punktem wyjścia do analiz i dyskusji będzie m.in. ankieta, przeprowadzona przez CCEE wśród należących do niej konferencji biskupich. Objęła ona bardzo szeroki krąg tematów, np. zmiany demograficzne, wskaźnik płodności, związki między imigracją a przyrostem naturalnym w krajach członkowskich itd. Przedmiotem obrad będzie także ustawodawstwo imigracyjne i rodzinne w tych krajach.

Na tej podstawie biskupi, zgromadzeni w stolicy Chorwacji, spróbują wypracować odpowiednią politykę Kościoła w odniesieniu do rodzin, migracji i innych problemów.

Referaty i wykłady wprowadzające wygłoszą m.in. Lola Velarde – przewodnicząca Europejskiej Sieci Instytutu ds. Polityki Rodzinnej, prał. Carlos Simón Vázquez – podsekretarz Papieskiej Rady ds. Rodziny i litewski lekarz dr Virgilijus Rudzinskas.

W drugiej części obrad ich uczestnicy zajmą się sprawą służby CCEE dla Kościoła w Europie. Swe sprawozdania przedstawią różne komisje i inne ciała, działające w łonie Rady. Jest wśród nich Europejska Służba na rzecz Powołań, której przewodniczy biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej Wojciech Polak. Zostanie również przedstawiony i omówiony program 2. Forum Katolicko-Prawosławnego, które w dniach 18-22 października zbierze się na greckiej wyspie Rodos na temat „Stosunki Kościół-państwo”.

Biskupi rozpatrzą też zagadnienie stosunków CCEE z instytucjami europejskimi: Unią Europejską i Radą Europy. Referaty wprowadzające przedstawią: nuncjusz apostolski przy UE abp André Dupuy, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy prał. Aldo Giordano i sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) prał. Piotr Mazurkiewicz.

Inne tematy, jakie będą omawiane, to: wyzwanie sekt, obecność ludzi w podróży w Europie i centralne obchody Światowego Dnia Młodzieży w dniach 16-21 sierpnia 2011 w Madrycie. Będzie również okazja do zapoznania się z dotychczasowymi wynikami działalności Obserwatorium na rzecz przypadków dyskryminacji i nietolerancji wobec chrześcijan w Europie oraz zostanie rozpatrzony i zatwierdzony program działalności CCEE na następny rok.

W piątek 1 października przewodniczących krajowych konferencji biskupich z naszego kontynentu przyjmie prezydent Chorwacji Ivo Josipović, podczas gdy premier tego kraju Jadranka Kosor pozdrowi uczestników obrad na ich rozpoczęcie.

Oprócz delegatów poszczególnych Kościołów członkowskich i innych członków Rady w obradach będą uczestniczyć także m.in. prefekt Kongregacji Biskupów kard. Marc Ouellet, nuncjusz apostolski w Chorwacji abp Roberto Cassari oraz przedstawiciele kontynentalnych rad biskupich: SECAM z Afryki i CELAM z Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Na zakończenie obrad w zagrzebskiej katedrze zostanie odprawiona uroczysta Msza św., która będzie jednocześnie zamknięciem obchodów 50. rocznicy śmierci bł. kardynała Alojzego Stepinaca – męczennika Kościoła chorwackiego i jugosłowiańskiego z czasów komunistycznych.

Rada Konferencji Biskupich Europy powstała w 1971 i dziś w jej skład wchodzą 33 episkopaty krajowe, reprezentowane przez swych przewodniczących, a także arcybiskupi Luksemburga, Monako i Cypru dla maronitów oraz biskup Kiszyniowa. Przewodniczącym Rady jest obecnie arcybiskup Ostrzyhomia i Budapesztu kard. Péter Erdő, a dwoma jego zastępcami są kardynałowie: Josip Bozanić z Zagrzebia i Pierre Ricard z Bordeaux. Sekretarzem generalnym CCEE jest ks. Duarte da Cunha z Portugalii. Stała siedziba Sekretariatu mieści się w St. Gallen (Szwajcaria).