Dni Kardynała Kozłowieckiego

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 23.09.2010 18:30

W Majdanie Królewskim w diecezji sandomierskiej – rodzinnych stronach zmarłego przed trzema laty kard. Adama Kozłowieckiego SJ – zainaugurowano dni poświęcone temu wielkiemu polskiemu misjonarzowi.

„Tegoroczne Dni Kardynała Kozłowieckiego inaugurują obchody 100. rocznicy jego urodzin – powiedział Radiu Watykańskiemu ordynariusz sandomierski, bp Krzysztof Nitkiewicz. – Planujemy szereg inicjatyw mających przybliżyć ludziom postać tego wielkiego Polaka, misjonarza, więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych. Obok sympozjów, przygotowania publikacji, planujemy także międzynarodowy mecz piłki nożnej Polska-Zambia. Przewidywane jest również wydanie znaczka pocztowego i wybicie pamiątkowej monety NBP”.

W sympozjum inaugurującym Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego bierze udział ks. Tadeusz Wojda, polski pallotyn pracujący w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, której podlegała działalność misjonarza Zambii.

Adam Kozłowiecki SJ żył w latach 1911-2007. Po ukończeniu jezuickiego zakładu w Chyrowie wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Jako młody kapłan został w 1939 r. aresztowany przez gestapo i resztę wojny spędził w niemieckich obozach koncentracyjnych Auschwitz i Dachau. Po wyzwoleniu i krótkim pobycie w Rzymie udał się na misje do ówczesnej Rodezji Północnej, późniejszej Zambii. Następnie pełnił funkcję administratora, a później wikariusza apostolskiego Lusaki w randze biskupa. Uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. Był też pierwszym metropolitą stolicy Zambii, z której to funkcji zrezygnował w 1969 r. na rzecz rodzimego kapłana. W 1998 r. Jan Paweł II podniósł go do godności kardynalskiej.