Słowacja: Subwencje dla Kościoła

RADIO WATYKAŃSKIE |

publikacja 25.09.2010 18:59

„Obecny rząd nie chce otwierać dyskusji o rozdzieleniu Kościoła od państwa” – zadeklarowała premier Słowacji Iveta Radičová podczas wczorajszego spotkania z przewodniczącym episkopatu, abp. Stanislavem Zvolenským.

Pomimo różnicy zdań istniejącej w obecnej prawicowo-liberalnej koalicji rządzącej, inicjatywę w sprawach debaty o zmianach sposobu finansowania Kościoła przez państwo obecny rząd pozostawia stronie kościelnej, co zresztą przewiduje zasadnicza umowa konkordatowa obowiązująca na Słowacji od 2000 r.

Na Słowacji zachował się system finansowania Kościołów i organizacji religijnych przez państwo. W 2009 r. dotacje na pensje dla duchownych, na administrację kurii biskupich itp. wyniosły 37,2 mln euro, z czego Kościołowi katolickiemu przypadło 21 mln. Kościelne zbiórki pieniężne nie podlegają opodatkowaniu ani kontroli przez instytucje zewnętrzne, pozakościelne.

Abp Zvolenský z zadowoleniem przyjął deklarację obecnego rządu, przypominając, że są ważniejsze i pilniejsze do podjęcia problemy w wymiarze społecznym. Uzyskał obietnicę premier Radičovej w dwóch sprawach: rząd udzieli natychmiastowej pomocy finansowej organizacjom charytatywnym prowadzonym przez Kościół, którym grozi likwidacja, oraz zadba o zachowanie ustawowej równowagi w sprawach finansowania szkół katolickich w takim samym wymiarze, jak to czyni w stosunku do szkół państwowych.