Nie ma wyników, nie ma pieniędzy

PAP |

publikacja 30.09.2010 19:55

Instytucje naukowe, które otrzymały najsłabsze oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostaną w przyszłym roku o połowę mniej pieniędzy na działalność. Resort zapowiada, że zaoszczędzone pieniądze zostaną rozdzielone w konkursach na badania.

Informacje o ocenie instytucji naukowych resort nauki opublikował w czwartek na swojej stronie internetowej.

Tzw. ocena parametryczna pokazuje w skali od 1 do 5 potencjał naukowy jednostek badawczo-rozwojowych, instytutów Polskiej Akademii Nauk, jednostek organizacyjnych uczelni (w tym klinik) i innych podmiotów prowadzących działalność naukową (np. firm lub fundacji). Na tej podstawie resort nauki przydziela fundusze w ramach tzw. dotacji na działalność statutową, czyli utrzymanie samej instytucji oraz niektóre badania i konserwację sprzętu.

Eksperci z różnych dziedzin ocenili prawie tysiąc instytucji, biorąc pod uwagę m.in. liczbę i stopnie naukowe pracowników, osiągnięcia naukowe placówki i wyposażenie.

Według nowego prawa, które wchodzi w życie w piątek, najsłabsze ze skontrolowanych, czyli należące do czwartej i piątej kategorii instytucje, będą mogły w przyszłym roku liczyć na dotację statutową tylko na sześć miesięcy. Ten czas będą musiały wykorzystać na restrukturyzację, zmianę sposobu działania lub starania o przyłączenie do silniejszej placówki.

Kategorię 4 lub 5 otrzymało łącznie 17 proc. wszystkich skontrolowanych placówek. Kategorię 4 otrzymało: 8 proc. jednostek badawczo-rozwojowych, 14 proc. jednostek organizacyjnych szkół wyższych, 57 proc. placówek innego typu i żaden z instytutów PAN. Kategorię 5 otrzymało: 1 proc. jednostek badawczo-rozwojowych, 4 proc. jednostek organizacyjnych uczelni, żaden z instytutów PAN, ani z jednostek innego typu.

"Po upływie 12 miesięcy od przyznania kategorii placówka może wystąpić o ponowną ocenę" - powiedział PAP rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Bartosz Loba. Tylko przyznanie wyższej kategorii da takiej instytucji szansę na uzyskanie większej dotacji w następnym roku. Loba zaznaczył, że pieniądze zaoszczędzone na dotacji statutowej dla najsłabszych instytucji zostaną przekazane Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, które na zasadzie konkursów przyznaje granty na projekty badawcze. "Placówki z ograniczoną dotacją mogą oczywiście ubiegać się o pieniądze na swoje badania, przystępując do tych konkursów" - podkreślił.

Kolejna ocena potencjału badawczego instytucji naukowej ma, według przepisów, odbyć się najpóźniej za dwa lata.